קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

שימוש חורג בהליך קבלת רישיון העסק בתל אביב

 
 

 

 

אנו מטפלים בבקשות לשימוש חורג בכל הארץ!

03-6990132 פנה עוד היום ליעוץ טלפוני חינם.

 שימוש חורג 
שימוש חורג 

על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גופי הרישוי השונים, המחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים:

  • חוקיות המבנה והיתר הבנייה.
  • באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה.
  • התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

אם השימוש אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע (תוכנית בניין עיר),
חייב בעל העסק להגיש בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג.
תעריפים ואגרות לרישוי עסק

 
 
מה עלי לעשות אם העסק מהווה שימוש חורג? 
אם העסק מהווה שימוש חורג, תישלח אליך הודעה מפורטת באשר להמלצות הוועדה המייעצת של מינהל ההנדסה. יידרש ממך להגיש בקשה לשימוש חורג (אצל מרכזת הוועדה לשימושים חורגים שבאגף רישוי עסקים), להביא הסכמה של בעלי הנכס, ולהביא טופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות המבנה. לאחר מכן עליך לקבל הפניה לחברת פרסום להפצת מודעות לשכנים של העסק והחלקה עליה נמצא העסק, ולפרסם הודעות בעיתונות.
אם תעלנה התנגדויות, תישלח אליך הזמנה לוועדת התנגדויות. 
הבקשה תידון בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה.
אם תאשר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה את הבקשה, יידרש על פי הצורך להשלים את ההליך (לשלם אגרת היתר בנייה והיטל השבחה ולהציג פתרונות חנייה אם יידרשו).
 
תהליך שימוש חורג 
1. הבקשה נדונה בועדה מייעצת ומתפרסמת המלצת הוועדה.
2. נשלח מכתב לבעלים להגיש בקשה לשימוש חורג ולבצע פירסומים בעיתונים. לשם ביצוע הפרסומים הנ"ל יש לפנות ישירות לחברת הפרסום "טלנכסים", בפרטי הקשר המופיעים מטה. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לפטור מפרסום על ידי פנייה בכתב למרכזת הועדה לשימושים חורגים.
3. לאחר 14 יום מרכזים התנגדויות (אם יש).
4. הבקשה נידונה בועדת התנגדויות (אם יש).
5.הבקשה נידונה בועדה מקומית. לפרוטוקולי הועדה המקומית של רישוי עסקים
6. אם ההחלטה חיובית - בעל העסק ידרש לשלם היטל השבחה ואגרת ש.ח.
7. אם ההחלטה שלילית - יוצא סירוב לבקשה ומפסיקים לטפל בבקשה. 
8. תוך 30 יום ניתן להגיש ערעור לועדת ערר (פרטי הקשר מופיעים מטה).
9. הבקשה נידונה בועדת ערר ומתפרסמת החלטה (אם יש).
10. פועלים לפי החלטת ועדת ערר (אם יש).
11. מתפרסמת החלטה סופית של שימוש חורג עם תנאים

 

קלינגר מטפלת בבקשות לשימוש חורג והגשות להיתרי בנייה מול עיריית תל אביב.

לפרטים: קלינגר 03-6990134

 

טלנכסים
השירותים הניתנים במרכז: פרסומים בעיתונות בנושאי שימוש חורג
 
כתובת: שדרות בן גוריון 68 , קומה 0 (כניסה)
 
טלפון:  03-5288830
 
פקס:  03-5288855
 
דואר אלקטרוני: oritl@telenechasim.co.il
 
קבלת קהל: ימים א', ג', ה', בשעות 12:00- 8:00
 

 

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר