קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

רשיון עסק ושימוש חורג לגני ילדים ופעוטונים

 
 

אחד השירותים הניתנים ע"י החברה הינו  הגשת תוכניות לשימוש חורג עבור גני ילדים ופעוטונים.

רוב גני הילדים  והפעוטונים הפרטיים ממוקמים באזורי מגורים אשר מכוח זה מחויבים בהסדרת שינוי הייעוד של המבנה( בו ממוקם הגן) באופן זמני לגן ילדים.

 ההליך של שינוי ייעוד זמני זה מכונה שימוש חורג.

השימוש חורג ניתן לתקופות ממוצעות בין 3 עד 10 שנים.

 תוכלו לתאם פגישת ייעוץ לפני פתיחת גן ילדים,ולקבל הנחיות תכנוניות וביצועיות לפני פתיחתו.

חברתנו מספקת שרותי רישוי והתרי בניה עבור מספר רב של  גני ילדים במגזר הציבורי והפרטי.

 

 

 

אנו מכינים בקשות מסודרות לשימוש חורג,ומלווים את הבקשה עד לקבלת האישור!

 

   יעוץ בהתנגדויות,פרסום,הכנה לועדת רישוי,רשיונות עסק  חדש ,שינוי בעלות,הגדלת העסק.

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר