קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

רישיון לשילוט בתל אביב

 
 

הגשת בקשה לרישיון לשלט בתל אביב:

הגשת בקשה לרישיון  

 הבקשה לרישיון שילוט תכלול:

1.  פרוט שם ומענו של המבקש.
2.  הצגת מצב קיים - תמונה/ות המראות מיקום בית העסק, חזית המבנה כולו, כולל מבנים גובלים.
3.  המחשת מצב מבוקש - מיקום השילוט על חזית המבנה, מידות השילוט, סוג, צורה, חומרים, גוונים ותוכן מילולי.
4.  המבקש ימציא התחייבותו לבצוע ביטוח צד שלישי.
5.  שילוט פרסום חוצות - תפורט מסגרת שעליה יוצב השלט, או המתקן הנושא את השלט, לרבות מפרט טכני שלם, פרטי החיבור של השלט למבנה/או לקרקע, מידות המתקן ואופן הקמתו.
6. שילוט על גדר אתר בניה - יש לצרף התר בניה תקף ומפרט הגדר על רקע מפה מדידה
7. שילוט על גבי פיגומים - יש לצרף התר בניה/שיפוץ כולל מועד סיום העבודות
8. לפי דרישת הועדה על המבקש לצרף מסמכים נוספים, כגון: רישיון עסק, היתר בניה, מידות רוחב וגובה החזית עליה מותקן השילוט.
9. אישור מוקדם של השילוט במתחמים יחודיים: בית עסק הנכלל במתחם מסחרי המנוהל על ידי חברה משותפת - כגון מרכזים מסחריים, קניונים, במתחמי בילוי - תצורף הסכמת הנהלת המקום לשילוט המבוקש.
10. מתן ההיתר לשילוט כפוף לקיום התנאים הנ”ל.

הנחיות להצבת שילוט - לפי סוגי שילוט

הליך קבלת הרישיון

  • לאחר אישור הבקשה על ידי ועדה מקצועית לשילוט וקביעת תנאיה, יימסר למבקש פירוט השלטים שאושרו מידותיהם ושובר לתשלום האגרה.
  • רשיון יהיה בר תוקף רק לאחר תשלום האגרה והטבעת חותמת הקופה המאשרת תשלום האגרה.
  • התקנת השלט המבוקש תהיה רק לאחר הסרת השילוט הקיים ו/או כל שלט קודם שאינו תואם את הבקשה, לרבות הסרת ארגזי תאורה, אביזרי חשמל ואביזרים נלווים וכן תיקון פני הקירות נושאי השילוט.
 
תוקף הרשיון 
  • רשיון לשלט יפקע ביום 31 לדצמבר של השנה שניתן, אלא אם צוין ברשיון מועד אחר.
  • הסרת שלט מחייבת הודעה בכתב למחלקת השילוט לצורך עריכת חיוב עדכני.
 
הסרת שילוט 
  • דרישה להסרת שלט, שלא תיענה על פי המועד המצויין בדרישה, תועבר לביצוע הסרה ע"י גורמי העירייה.
    הוצאות ההסרה יחולו על בעל השלט, לרבות כל נזק שיגרם עקב ההסרה. 
  • באם שולמה האגרה לאחר קבלת דרישת ההסרה או לפני קבלת הדרישה, יש לדווח מיידית למחלקת השילוט למוקד הטלפוני שמספרו 03-5218666, שלוחה 5, ולשלוח את אישור התשלום לפקס מספר: 03-5216046, על מנת למנוע הסרה מיותרת.
  • אם הוסר/ו שלט/ים, או חלו שינויים בתוכן או בצורה או במידות השלט/ים, עליך להודיע זאת לעירייה ולהוציא רשיון חדש.
האגף לגביית אגרות ודמי שירותים, מחלקת השילוט
השירותים הניתנים במרכז: 
תשלום באמצעות כרטיסי אשראי
1. בטלפון: 5218666
ימים א'-ה', 24 שעות ביממה
ערבי שבת וערבי חג, עד השעה 15:00.
2. באתר האינטרנט העירוני, 24 שעות ביממה.
  כתובת: אבן גבירול 69
  טלפון:  03-5218666 (שלוחה 5)
  פקס:  03-5216046
  מענה טלפוני: ימים א'-ד', בשעות 18:00-08:00, יום ה', בשעות 15:00-08:00
  קבלת קהל: מרכז השירות העירוני בבניין העירייה, קומה 1-, ימים א'-ד', בשעות 18:00-08:00, יום ה', בשעות 15:00-08:00
 

 

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר