קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

רישוי עסקים - רשיון יצרן-מזון

 
 

זקוקים לרשיון יצרן מזון? נשמח לעזור לכם להתמצא בסבך הבירוקרטי 

רישיון יצרן  בטיחות מזון שירותי אבטחת איכות מיקרוביולוגיה תוכניות דיגום הדרכת עובדים ליווי טכנולוגי למפעלים פיתוח מוצרים שיפור תהליכים

 

אנו מתמחים בבניית מערכת איכות בחברות  גדולות בינוניות
וקטנות בתחום המזון והתעשייה הנלווית,תוך שילוב יעוץ וניהול תחום.

 

למסעדות וקייטרינגים השירות כולל טיפול ברישיונות מול משרד הבריאות ומחלקות הרישוי השונות, בניית תוכנית בטיחות מזון מסודרת,  וכן תוכנית דיגום לבדיקות מיקרוביולוגיה.  ניתן להכשיר דוגם מהצוות במקום.

. הוראות החוק

החוק מתייחס לנושא איכות המזון ובריאות הציבור במסגרת חיקוקים שונים[1]. הסקירה שלהלן מציגה רק את הוראות החוק הרלוונטיות לענייניינו:

[1]   על-פי חוק, כל אדם המשווק מזון נדרש ל: (1) רשיון יצרן הניתן ממשרד הבריאות בכפוף לחוק הפיקוח על מוצרים ושירותים, תשי"ח – 1957. (2) רשיון עסק הניתן מהרשות המקומית בהתבסס על חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968.

תוקף הרשיון הוא לשנה אחת וישנו הסכם בין הרשות המקומית ובין משרד הבריאות שלא נותנים רשיון יצרן ללא רשיון עסק ולהפך.

[1] *  בכדי לקבל רשיון יצרן ורשיון עסק על ספק המזון לעמוד בתנאים שנקבעו בתקנות הבאות:

(1)   תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב – 1972:

·         סעיף 1 לתקנות מגדיר "הסעדה" (catering) כ"מקום  להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשווק לצרכן".

·         התקנות קובעות הוראות בדבר מבנה המקום, אוורור ותאורה בו, פסולת, אחסנת המזון ועיבודו, תחזוקה ועוד.

·         סימן י' לתקנות מתייחס ספציפית לתנאים שחברת הסעדה אמורה לעמוד בהם בהקשר ל – הכנת מזון גולמי, אחסון מזון מוכן, טיפול במזון מוכן, חדר הקירור והובלת המזון[2].

(2)   תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), התשל"ב – 1971, מפרטות כיצד יש להוביל מוצרי מזון (ארגז קיבול נקי, אריזת המזון, הטמפרטורה הנדרשת ועוד).

 

3. אחריות ופיקוח משרדי הממשלה השונים

הפיקוח על איכות המזון, באופן כללי, מתחלק בין מספר גורמים:

 

הפיקוח על שירותי ההסעדה במוסדות החינוך מתחלק בין מספר גורמים – משרד הבריאות, משרד החינוך והרשויות המקומיות.

3.1 משרד הבריאות

שירות המזון מפקח על כל מפעלי המזון בארץ, לרבות מפעלי הסעדה, באופן שגרתי ובמשך כל השנה. הפיקוח מתבצע מספר פעמים בשנה בהתאם למצב המפעל (כלומר, במפעלים שבעבר נתגלו בהם ליקויים עורכים יותר ביקורות).

הפיקוח על מפעלי הסעדה מתבצע ע"י אנשי מקצוע ולפי טופס "דו"ח מבדק למפעלי מזון – הסעדה". אנשי הפיקוח עוברים השתלמויות בפיקוח על המזון בכלל ועל עסקי הסעדה בפרט. השנה מתוכננים 40 שעות הדרכה בנושא הסעדה.

 

לדברי ד"ר קזין, מנהל שרות המזון הארצי, אחריות הפיקוח על עסקי הסעדה המספקים ארוחות לבתי הספר, לגני הילדים ולכל מקום אחר היא בידי שירות המזון. לעומת זאת, אחריות הפיקוח על חלוקת המזון בבתי הספר ובגנים היא בידי העיריות והרשויות המקומיות, כאשר המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות מפקחת על עבודתן ("פיקוח על").

כמו-כן, כל התפרצות של הרעלת מזון בבתי-ספר ובגנים נבדקת ע"י האחות האפדימיולוגית של לשכות הבריאות המחוזיות/נפתיות.

 

כחלק מהפיקוח והאכיפה, במקרה ומתגלים ליקויים, עומדים בפני שרות המזון מספר כלים להתמודד עם הנושא, כגון – הגשת תביעה משפטית, סגירת מפעלים, השמדת מזון שאינו למאכל אדם ודחיית בקשות לפתיחת עסקי הסעדה.

 

נכון לשנת 2001:

יש לתת את הדעת על כך שנתונים אלו הינם כלליים ואינם נוגעים באופן ישיר לתחומי האכיפה והפיקוח במסגרת שירותי ההסעדה במוסדות החינוך.

 

לשם התמודדות עם הבעיה, ממליצים בשרות המזון הארצי שבכל בית-ספר וגן ילדים יוצב אחראי לאספקת מזון. תפקיד האחראי יהיה לבדוק את תוקף רשיון היצרן ולבצע בדיקת טמפרטורה של המזון לפני חלוקתו. השירות מצידו מוכן לעזור בהדרכת "אחראי ההסעדה".

 

3.

[1] *  על-פי חוק, כל אדם המשווק מזון נדרש ל: (1) רשיון יצרן הניתן ממשרד הבריאות בכפוף לחוק הפיקוח על מוצרים ושירותים, תשי"ח – 1957. (2) רשיון עסק הניתן מהרשות המקומית בהתבסס על חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968.

תוקף הרשיון הוא לשנה אחת וישנו הסכם בין הרשות המקומית ובין משרד הבריאות שלא נותנים רשיון יצרן ללא רשיון עסק ולהפך.

[1] *  בכדי לקבל רשיון יצרן ורשיון עסק על ספק המזון לעמוד בתנאים שנקבעו בתקנות הבאות:

(1)   תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב – 1972:

·         סעיף 1 לתקנות מגדיר "הסעדה" (catering) כ"מקום  להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשווק לצרכן".

·         התקנות קובעות הוראות בדבר מבנה המקום, אוורור ותאורה בו, פסולת, אחסנת המזון ועיבודו, תחזוקה ועוד.

·         סימן י' לתקנות מתייחס ספציפית לתנאים שחברת הסעדה אמורה לעמוד בהם בהקשר ל – הכנת מזון גולמי, אחסון מזון מוכן, טיפול במזון מוכן, חדר הקירור והובלת המזון[2].

(2)   תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), התשל"ב – 1971, מפרטות כיצד יש להוביל מוצרי מזון (ארגז קיבול נקי, אריזת המזון, הטמפרטורה הנדרשת ועוד).

 

3. אחריות ופיקוח משרדי הממשלה השונים

הפיקוח על איכות המזון, באופן כללי, מתחלק בין מספר גורמים:

 

הפיקוח על שירותי ההסעדה במוסדות החינוך מתחלק בין מספר גורמים – משרד הבריאות, משרד החינוך והרשויות המקומיות.

3.1 משרד הבריאות

שירות המזון מפקח על כל מפעלי המזון בארץ, לרבות מפעלי הסעדה, באופן שגרתי ובמשך כל השנה. הפיקוח מתבצע מספר פעמים בשנה בהתאם למצב המפעל (כלומר, במפעלים שבעבר נתגלו בהם ליקויים עורכים יותר ביקורות).

הפיקוח על מפעלי הסעדה מתבצע ע"י אנשי מקצוע ולפי טופס "דו"ח מבדק למפעלי מזון – הסעדה". אנשי הפיקוח עוברים השתלמויות בפיקוח על המזון בכלל ועל עסקי הסעדה בפרט. השנה מתוכננים 40 שעות הדרכה בנושא הסעדה.

 

לדברי ד"ר קזין, מנהל שרות המזון הארצי, אחריות הפיקוח על עסקי הסעדה המספקים ארוחות לבתי הספר, לגני הילדים ולכל מקום אחר היא בידי שירות המזון. לעומת זאת, אחריות הפיקוח על חלוקת המזון בבתי הספר ובגנים היא בידי העיריות והרשויות המקומיות, כאשר המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות מפקחת על עבודתן ("פיקוח על").

כמו-כן, כל התפרצות של הרעלת מזון בבתי-ספר ובגנים נבדקת ע"י האחות האפדימיולוגית של לשכות הבריאות המחוזיות/נפתיות.

 

כחלק מהפיקוח והאכיפה, במקרה ומתגלים ליקויים, עומדים בפני שרות המזון מספר כלים להתמודד עם הנושא, כגון – הגשת תביעה משפטית, סגירת מפעלים, השמדת מזון שאינו למאכל אדם ודחיית בקשות לפתיחת עסקי הסעדה.

 

נכון לשנת 2001:

יש לתת את הדעת על כך שנתונים אלו הינם כלליים ואינם נוגעים באופן ישיר לתחומי האכיפה והפיקוח במסגרת שירותי ההסעדה במוסדות החינוך.

 

לשם התמודדות עם הבעיה, ממליצים בשרות המזון הארצי שבכל בית-ספר וגן ילדים יוצב אחראי לאספקת מזון. תפקיד האחראי יהיה לבדוק את תוקף רשיון היצרן ולבצע בדיקת טמפרטורה של המזון לפני חלוקתו. השירות מצידו מוכן לעזור בהדרכת "אחראי ההסעדה".

 

3.2 משרד החינוך

משרד החינוך אינו אמון בפועל על פיקוח שרותי ההסעדה בבתי הספר, אולם בעקבות הישיבה הקודמת בנושא יצא חוזר מנכ"ל הקובע כי על מוסדות החינוך השונים להתקשר רק עם ספקים מורשים:

[1] *  חוזר המנכ"ל בנושא "תזונה וחינוך תזונתי בגן הילדים"[3] קובע בהקשר לשירותי הסעדה כי "בהתארגנות משותפת של ההורים והרשות המקומית תיעשה ההתקשרות רק עם ספק מורשה בעל רשיון יצרן ממשרד הבריאות, רשיון עסק מהרשות ותעודת כשרות מוסמכת. התקשרות זו תבטיח פיקוח על שירותי ההסעדה בכלל ועל עלות הארוחות ועל איכות המזון וטריותו בפרט".

[1] *  חוזר המנכ"ל בנושא "התזונה בבית הספר"[4] קובע כי "בית-ספר שיבחר להתקשר עם ספק מזון חייב לוודא כי הספק הוא בעל אישור רשיון עסק תקף מהרשות המקומית ורשיון יצרן תקף ממשרד הבריאות, וכן לקבל את המלצת הרופא הווטרינר הרשותי על תפקודו של הספק שנבחר".


 

 

 

 


 

[1] כגון – פקודת בריאות הציבור (מזון), התשמ"ג – 1983, חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ועוד.

[2]  עיקר הדרישות הן – הפרדה מוחלטת בין מזון גולמי ומזון מוכן, החזקת מזון חם בטמפרטורה מעל O C 70, החזקת מזון קר בטמפרטורה מתחת ל- O C5, חימום מזון קר עד ל - O C80 לפני האכילה, הובלת מזון חם בטמפרטורה שמעל        O C70, הובלת מזון קר בטמפרטורה שמתחת ל- O C5 ועוד.

[3]  חוזר מנכ"ל סא/5 (א), ו' טבת תשס"א, 01/01/01.

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר