קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

רישוי עסקים חובות וזכויות

 
 

זקוקים למידע ופרטים על חוק רישוי עסקים? ריכזנו עבורכם את עיקרי החוק

רישוי עסקים

 

חוק רישוי עסקים כולל 6 מטרות : הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות .

 

 
 
 1. בין מטרותיו של חוק רישוי עסקים, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושבים . 
 2. משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות  עינוג  ציבורי וכיוצא בזה).
 3. הקניה בעסק בעל רישיון מבטיחה כי בעסק נעשו הסידורים המתאימים ובין השאר סידורי כיבוי אש , בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיוצא בזה .
 4. החוק מחייב הצגת רישיון העסק במקום בולט בעסק, עם כניסתך לעסק בקש כי יציגו לפניך רישיון העסק .
 5. מידע על החוק, הצו ותקנותיו ניתן לקבל במשרדי הרישוי של הרשות המקומית, אשר מופקדת על הוצאת רישיון העסק ולאכיפת חוק רישוי עסקים .
 
1. בין מטרותיו של חוק רישוי עסקים לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחותו ואיכות החיים של התושבים. 

2. משרד הפנים פירסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמאת עיסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיוצא בזה).

3. אין לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

4. ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה פלילית על פי החוק והעוסק בכך צפוי לצוי סגירה, קנסות גבוהים ואף למאסר.

5. מידע מוקדם - בטרם ההתקשרות להקמת העסק יש להפנות לרשות המקומית – ליחידה לרישוי עסקים ולברר באם העסק טעון רישוי ומהם התנאים לקבלת הרשיון והנחיות לאופן הגשת הבקשה.

6. בקשה לרשיון – לבקשה יש לצרף תוכניות עסק ונספחים על פי הנחיות הרשות.

7. קבלת רשיון – קבלת הרשיון מותנה באישורם של מספר נותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים) וביצוע דרישותיהם במהירות יקצר את הליך הרישוי.

8. הצגת רשיון - החוק מחייב את בעל העסק להציג הרשיון במקום בולט בעסק.
 
מימוש מטרות החוק נעשה באמצעות צו רישוי עסקים
אייקוןצו רישוי עסקים
 
חידוש רשיון עסק הינו באחריות רשות הרישוי (הרשות המקומית) עד 90 יום לפני תום תקופת תוקפו של רשיון תקופתי / זמני תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור. 

לא יאוחר מ 14 יום ממועד הקבוע לתום תקופת הרשיון תודיע רשות הרישוי לבעלי העסק על חידוש הרשיון או דחייתו, ואז יתבקש בעל העסק לחתום על הצהרה ולשלם אגרה.
אייקוןתקנות רישוי עסקים
אייקוןטפסים לרשיון עסק
 
תקציר פסקי דין הינו אוגדן המכיל 300 תקצירים של הפסיקות האחרונות בתחום רישוי עסקים בין השנים 2000-2005. 

אוגדן זה נועד במיוחד לשימושן של הרשויות המקומיות. 

התקצירים סודרו לפי נושא / סדר מתן פסקי דין / שם תובע / שם נתבע / עיר.
אייקוןאוגדן רישוי עסקים - תמצית פסקי דין
 
חוברת הסברה זו באה להעניק לך מידע על חוק רישוי עסקים ולסייע לך בכל הנוגע לחובותיך וזכויותיך לגבי קיום עסקך.

בחוברת נכללים הנושאים הבאים : 


·         מהו רישיון לניהול עסק ?  

·         אלו עסקים טעונים רישוי ?    

·         הגורמים המאשרים רישוי עסק  

·         תנאים לקבלת רישיון עסק  

·         סוגי רישיונות עסק  

·         תהליך הרישוי  

·         הנפקת רישיון עסק / היתר זמני  

אייקוןרישוי עסקים - חוברת מידע
 
החוברת מציגה את עיקרי חוק רישוי עסקים, הליך הוצאת רשיון עסק ואת תפקידי הועדה בתחום חשוב זה, כולל המשמעויות לאיכות החיים של התושב.
אייקוןחוברת ההדרכה
 

רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק, להלן מידע נוסף על החוק והליכי הרישוי:

חוק רישוי עסקים הוא אחד החוקים החשובים ביותר עבור אזרחי המדינה . יחד עם חוק התכנון והבנייה הוא בעל השפעה רבה על איכות חייהם של התושבים ברשויות המקומית .

מטרות חוק רישוי עסקים , התשכ "ח 1968,כפי שהוגדרו בסעיף 1 לחוק הן :

 1. הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים. השר הממונה - השר להגנת הסביבה .
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. השר הממונה - השר לביטחון פנים .
 3. בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. השר הממונה - שר התמ ת .
 4. מניעת מחלות שמקורן בבעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה , דשנים או בתרופות . השר הממונה - שר החקלאות .
 5. הבטחת תנאי תברואה נאותים. השר הממונה - שר הבריאות .
 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון , לבנייה ולכבאות. אחריות מוניציפאלית – שר הפנים.

 

מערכת של תקנות רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים באה להבטיח קיומן של המטרות הנ "ל .

חשוב לציין שהחוק אינו חל על כל בית עסק , אלא רק על העסקים המפורטים בצו שפרסם שר הפנים ברשומות והוא כולל

עשר קבוצות עסקים החייבות ברישיון כתנאי להפעלתם .

אייקוןלמידע נוסף
 
  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר