קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.
 
 

צוו הארנונה תל אביב הנחות! 2011-2013

 
 

הנחות בארנונה

הנחות בארנונה

הנחות בארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטות של מועצת עיריית תל אביב-יפו.
הגדרת "מחזיק":
אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר. אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה.

הנחות ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:

 1. הנחות אישיות: ניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס שנקבעו בחוקים השונים.
 2. הנחות נכסיות: ניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לנכס.
  ההנחות הנכסיות בתשלום הארנונה כוללות הנחה עבור "נכס ריק", הנחה עבור "נכס שאינו ראוי לשימוש" והנחה עבור "בניין חדש".
 3. פטורים נוספים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למוסדות שונים ניתנים לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) - 1938.

הנחות או פטור ניתנים לאחר בחינת עמידה בקריטריונים הנדרשים בחוק והמצאתם של כל המסמכים הנדרשים לביצוע התהליך.

שים לב! על מנת לקבל הנחות (אישיות/נכסיות) או פטור בתשלום הארנונה עליך להיות רשום כמחזיק בנכס.

 

הנחות אישיות - למגורים
הנחות אישיות - למגורים
האם הנך זכאי לקבל הנחה אישית בתשלום הארנונה? ומה עליך לעשות על מנת לקבל אותה?
 
הנחות אישיות - לעסק
הנחות אישיות - לעסק
בדף ניתן לבדוק זכאותך להנחה אישית בתשלום הארנונה ברשימת ההנחות ולמצוא מה עליך לעשות על מנת לקבל את ההנחה המגיעה לך.
 
הנחות לנכס
הנחות לנכס
מידע לגבי הנחות עבור נכס ריק, נכס לא ראוי לשימוש והנחה לבניין חדש
 
בקשה לפטור
בקשה לפטור
האם המוסד שבאחריותך עומד בקריטריונים לקבלת פטור מתשלום הארנונה?
 
 
  spacer   spacer  
 
תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה
 • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בספרי העירייה.
 • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר תל-אביב-יפו, שאם לא כן, עליו להמציא מהרשות שמעודכנת בה הכתובת, אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד- הגבוהה מביניהן.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
 • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים תבוטל ההנחה.


 

המידע באתר מובא לנוחות בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

אנו מטפלים ומלווים בקשות להנחוןת בארנונה!

פנה עוד היום לקלינגר  03-6990132

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר