קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

סיווג הנכס -החלטת בית משפט העליון

 
 
 


כיצד ניתן להפחית תשלומי ארנונה על ידי קביעת סיווג ספציפי לנכס

חוק ההסדרים במשק המדינה קובע כי הארנונה תחושב, בין היתר, בהתאם לשימוש הנעשה בנכס, כאשר לכל רשות ישנו צו ארנונה המכיל בתוכו את סיווגי השימוש השונים והתעריפים בהם יחויבו הנכסים.
בצווי הארנונה של הרשויות מצויים סיווגים ספציפיים כמו למשל: בית אבות, חניה, בית מלון וכיוצ"ב וברשויות מסוימות ישנו, בנוסף, סיווג שיורי אשר הינו למעשה, סעיף סל הנועד להכיל בתוכו נכסים שאין להם סיווג ספציפי וזאת בכדי ששום נכס "לא ייפול בין הכיסאות" ויחויב בארנונה.
 
ברשויות מסוימות להן סיווג שיורי שכזה, נוצרים לעיתים מצבים בהם ניתן לייחס לנכס גם סיווג ספציפי וגם סיווג שיורי.
המציאות הוכיחה כי הרשויות בוחרות לסווג את הנכס בתעריף השיורי, כאשר לרוב, התעריף שלו גבוה יותר.

דוגמה להתנהלות שכזו ניתן למצוא בפסק דין עמ"נ (ת"א) 42163-12-10 ג'יג'י אקדמי בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב באותו מקרה, בית ספר למקצועות יופי וקוסמטיקה סווג על ידי העירייה בסיווג סל של "בניינים שאינם משמשים למגורים" וזאת כאשר בצו הארנונה ישנו סיווג מתאים יותר לפעילות המתבצעת בנכס, "מוסדות להכשרה מקצועית".
על אף שאת הפעילות המתבצעת בנכס ניתן לשייך ככלל לשני הסיווגים, בית המשפט חזר על הלכת בית המשפט העליון וקבע כי יש להעדיף את הסיווג הספציפי מאשר את הסיווג השיורי שאינו מתחשב בטיב ובמהות הנכס.

לעיתים, הסיווג הספציפי המתאים לנכס מסוים, יהיה "סמוי" מעינו של נישום שאיננו מצוי ברזי תחום הארנונה.
כך למשל במקרה אשר התנהל בבית המשפט העליון בבר"ם 4021/09 מנהל הארנונה של עיריית תל אביב נ' חברת מישל מרסייה בע"מ, נקבע כי פעילות של מספרה מהווה למעשה פעילות של מלאכה, וכאשר בצו הארנונה של עיריית תל אביב קיים סיווג ספציפי לפעילות זו, יש לסווגו את הנכס בהתאם מאשר הסיווג השיורי "בניינים שאינם משמשים למגורים".
כמובן שהמשמעות בפועל של שינוי הסיווג ל"מלאכה" מביא להפחתה ניכרת של חיוב הארנונה.


בעל/ת עסק,
לאור קביעתו החד משמעית של בית המשפט העליון, כדאי לבחון את חשבון הארנונה על מנת לראות האם גם הנכס שלך מסווג נכון עפ"י השימוש הספציפי או שמא חל עליו "סיווג סל" יקר בעשרות אחוזים...
בדיקה מקצועית של חיוב הארנונה וסיווג הנכס, לאור שימושיו השונים, עשויה לחסוך כסף רב - להפחית את התשלומים השוטפים באופן משמעותי ביותר ואף לזכות בהשבה של סכומי ארנונה ששולמו ביתר בעבר.

על מנת להפסיק לשלם ארנונה מיותרת, הנכם מוזמנים לפנות לחברתנו, לשם בחינת החיובים המוטלים על נכסיכם.
יחדיו נוכל להגיע למסקנה אופרטיבית באשר לטיפול הרצוי.
        
.


לתשומת ליבכם,
הזמן להגשת ערעור מוגבל - חיוב שלא יוגש עליו ערעור במועד עלול להפוך לחלוט וסופי - פנו אלינו בהקדם.
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר