קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

משטרת ישראל-דרישות לרשיון עסק

 
 
 

 

 

קבלת רישיון לעסק: מהם ההליכים? 

 
 

כ - 90 סוגי עסקים הם עסקים "טעוני רישוי" ,כלומר, הם עסקים הזקוקים לרישיון לצורך הפעלתם, לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968.

את הרישיון נותנת רשות הרישוי, שהיא בדרך כלל הרשות המקומית.

כ- 50 עסקים צריכים אישור של המשטרה, המהווה "רשות מאשרת", כתנאי לקבלת הרישיון מאת רשות הרישוי. קבלת האישור של המשטרה הוא תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הרישיון לעסק. חלק מן העסקים הצריכים אישור של המשטרה צריכים גם אישור של רשות אחרת.

 

 

 

 

אלו סוגי עסקים נכללים בקטגוריה זו?

עסק בו מתרכז קהל רב, ועלולה להתעורר סכנה לשלום הבאים למקום העסק מן ההיבט הביטחוני או הפלילי, כגון: קניון או בית קולנוע.

עסק שיש בו ריכוז של מוצרים יקרי ערך, ועלולה להתעורר סכנה לשוד, פריצה או גניבה, כגון: מלטשת יהלומים, עסק להובלות כספים.

עסק שיש למשטרה עניין בו מן ההיבט הפלילי, כגון: עסק למכונות משחק ועסק למכירת חלקי חילוף לרכב.

מה עליי לעשות כדי לפתוח ולהפעיל עסק "טעון רישיון"?

 • ראשית, עליך להגיש לרשות הרישוי בקשה לקבל רישיון או היתר זמני. בדרך כלל, רשות הרישוי היא הרשות המקומית בתחומה יופעל העסק.

  הבקשה היא על גבי טופס שיימסר לך ברשות המקומית. בטופס עליך לציין את כל הפרטים הרלוונטים הבאים: סוג העסק, מקום העסק, מי יפעיל את העסק ועוד.
 • אם החליטה הרשות המקומית שלא לדחות את בקשתך על סף  - היא תשלח את הבקשה לרשויות המאשרות.
 • אם העסק הוא אחד מן העסקים שהמשטרה היא "רשות מאשרת" - יבחנו את הבקשה השוטרים העוסקים ברישוי עסקים, בתחנת המשטרה ובמרחב של המשטרה, שהעסק יופעל באזור שבתחום אחריותם.

  המשטרה כ"רשות מאשרת" מוסמכת לקבוע תנאים למתן אישור. את התנאים יהיה עליך
  למלא לפני מתן האישור או לאחר מתן האישור, בהתאם לקביעת המשטרה.
  המשטרה רשאית גם לסרב לתת את האישור. 

  לצורך קבלת ההחלטה – אם לתת את האישור, אם לתת אותו בתנאים מסוימים, או אם
  לא לתת את האישור – המשטרה שוקלת שיקולים שונים הרלוונטים לעניין: מניעת סכנה לשלום הציבור, הבטחה מפני שוד והתפרצות, הסדרי התנועה אל העסק וממנו, דרכי מילוט, מיגון, עבר פלילי של אנשים הקשורים לעסק ככל שהוא רלוונטי לעניין וכיוצ"ב. השיקולים של המשטרה משתנים בהתאם לסוג העסק, היקף פעילותו ומקום הפעלתו.
 • אם ברצונך לברר, מה הם התנאים למתן האישור של המשטרה לעסק מסוג מסוים, אנא פנה  לרכז הרישוי בתחנת המשטרה שבתחומה יוקם העסק.
  ניתן לקבל מידע בדבר התנאים למתן האישור של המשטרה גם במשרדי רשות הרישוי. 
  יודגש, כי המשטרה רשאית להוסיף על התנאים הבסיסיים או לגרוע מהם, וזאת בהתאם 
  למאפיינים המיוחדים של העסק נשוא הבקשה.
 • אם התנתה המשטרה את האישור במילוי מוקדם של תנאים מסוימים – משיתמלאו
  תנאים אלה, יהיה עליך להודיע על כך לרכז הרישוי בתחנת המשטרה, ולתאם עמו מועד בו
  תבדוק המשטרה, אם אכן עמדת בתנאים.
 • בדקה המשטרה ומצאה כי מילאת אחר התנאים שנקבעו על ידה, תיתן את אישורה
  לרשות הרישוי ותודיע לך על כך. 

כדי לבדוק אם העסק שברצונך לקבל עבורו רישיון, נכלל  ב"עסקים טעוני רישוי", עיין בסוגי העסקים הנכללים בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת.
 
תהליך הרישוי - תרשים זרימה

נהלים והנחיות לרישוי עסקים

טפסי מדור רישוי עסקים לאזרח 
מס' פריט שם פריט מפרטים
1.1 בית מרקחת 10  10.11  10.12  20.3  20.4  30  50  60.2  60.3 
1.3 תכשירים רפואיים 50  60 60.1 
2.1 א גז - מילוי מיכלים 10.3  50  121 121.1 125  125.5  125.6 125.7 125.8  130  140  151  160  160.1  172 
2.1 ב גז - אחסון 10.13  50  121  121.1  125.5 -125.1 125.6 125.7   125.8  130 
151 160   160.1   
2.1 ג מכירה וחלוקה -
2.1 ד שינוע גז ימסרו תנאים לאחר קבלת הבקשה
2.1 ו גז - חניון 10.13  50   120   124.1  121.1   125.1   125.5  125.7   125.8   130 
140  151  160   160.1  
2.2 א  תחנת דלק 40  40.3   130   151 
2.2 ב בית זיקוק ימסרו תנאים לאחר קבלת הבקשה
2.2 ג דלק - שינוע ימסרו תנאים לאחר קבלת הבקשה
2.2 ד דלק - אחסנה 125.7  125.6  125.5  121.1  125.1  121 50   10  160  160.1  151 150 125.8 
2.2 ה מסוף דלק 50 121.1  125.1 125.5  125.6 125.7  125.8 140  150 151  160 160.1 
2.2 ו מקום אחר למכירת דלק ימסרו תנאים לאחר קבלת הבקשה
2.2 ז דלק - חניון 151  140   125.1 125.7  124.1  121.1  120  50  10.13  160  160.1 
4.2 א-ב מסעדה, בית קפה בית אוכל אחר 170   151 
4.8 משקאות משכרים -
6.1 ב  מחסן רישוי 10  10.11   10.12   20.3  20.4   30  50   160   140 
6.2  חנות ששטחה מעל 500 מ"ר 10   10.11   10.12   10.13   20   20.3   20.4   30   40   40.4  50   50.7 
130 151  160   160.1 
6.3  מטבעות מדליות 10  10.11   10.12   10.18   20.3   20.4   30   40  40.4  
6.5 א  מכשירי אלקטרוניקה 10.11  10.12   20.3  20.4  30   50 
6.8 א קניון - ניהולו 10  10.11   10.12   10.13   20.3   20.4   130   151   160   160.1 
170 
6.8 ב קניון - עסק בקניון 130  151   160   160.1 
6.9 א-ב רוכלות -
6.12 מקום הצצה על מעשה מיני -
7.1 א  בית מלון 10.13   40   40.4   151  160   160.1   170 
7.1 ב   השכרת חדרים 170 
7.4 א-ב   בריכת שחיה פארק מים 10.13    120  121  124.1   130  140  151  160  160.1  170 
7.6 משחקים 10.13
7.7 א+ט מופעים וירידים   10.13 121   124.1   130   140  151  160 
7.7 ב קולנוע 130 10.13  151  160  160.1  170 
7.7 ג קרקס 120   121   124.1   130   140  151  160  160.1  170 
7.7 ד איצטדיון 10.13  130   151   160   160.1 
7.7 ה אמפיתאטרון 130 10.13  151   160  160.1   170 
7.7 ו דיסקוטק 10.13  151  160   160.1   170 
7.7 ז יריד ותערוכה 120  10.13 124.1 121 130 
7.7 ח כלי שיט לעינוג ציבורי  
7.9 א-ב אולם שמחות וגני אירועים 140  151  160  160.1 
7.10 א-ג מתקני שעשועים לונה פארק 120  124.1 121   151  160  160.1   10.13   130 
140 151  160  160.1   170 
8.2 העברת רכב ממקום למקום  
8.3 א הובלת כספים ודברי ערך 40.70  41.71  50  
8.4 א הסעת נוסעים  
8.4 ב תחנת אוטובוס 40  40.4  120   121   124.1   140   151  160   160.1  172 
8.4 ג תחנת מוניות -
8.6 ב חניון 125.1   125.5   125.7   125.5   151 
8.7 א-ב כלי רכב - חלקים משומשים ‎120  121   124.1   140 
8.8 ג מעגן 120  124   124.1   125.1  125.5  125.6   125.7   130  140  151  160   160.1  
8.9 א+ג מוסך מכונאות פחחות וצבע 140  124.1  121  120 
8.11 רכבל 120   124.1  121  140   151  160   160.1  
9.1 א כלי נשק - מכירה אחסנה 10   10.11   10.12   20.3  20.4  90   91   96 
9.1 ב מטווח 10.13 10.14   20.3   20.4   90.93  90.96   120  130   140   151   160  
160.1 
9.2 כספות או מנעולי בטחון 40  40.4  
9.3 ציוד אזעקה התקנה אחזקה 50 
9.4 מוקד בקרה אלקטרוני ימסרו תנאים לאחר קבלת הבקשה
10.1 א אבני חן - ליטושם עיבודם 10.14  20.1   20.3   20.4   30   40 40.4  40.5   40.7   50  50.7  60 
110 
10.1 ב אבני חן -מכירתם 10   10.11  10.12  10.18  20.3  20.4   30    40 40.4  50 
10.11 א-ב חומרי נפץ - יצור מכירה 50  120   121 122  124  124.1   130  140  151  160   160.1  
10.11 ג חומרי נפץ - שינוע והובלה ימסרו תנאים לאחר קבלת הבקשה
10.19 א תכשיטים - יצורם עיבודם 20  20.3  20.4   30    40  40.4  40.5   40.7  50  50.7   110 
10.19 ב תכשיטים - מכירתם 10  10.11   10.12   10.18   20.3   20.4   30   40   40.4   50  
 

רישוי עסקים וייצוג מול הרשויות

           

רישוי עסקים

משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה במתן ייעוץ וסיוע לעסקים פרטיים ולרשתות בפריסה ארצית במגוון נושאים, כולל תכנון בתי עסק על פי דרישת הרשויות - משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, מחלקת ההנדסה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

הליך קבלת רישיון העסק מהרשויות הינו מורכב ורצוף חוקים ודרישות רבות ברמת התכנון והביצוע וההתאמות הנדרשות לבינוי בפועל. ההליך גורם לבעלי עסק קושי רב בהתמודדות מול הרשויות, בניסיון לעמוד בדרישות הרבות. התהליך מלווה בהשקעת זמן יקר, כסף ולעתים אף הליכים משפטיים לא נעימים, שעלולים אף להסתיים בסגירת העסק, הריסתו, הטלת קנסות כבדים ואף מאסר.

במטרה למנוע את כל הסחבת ועוגמת הנפש, מציע המשרד מגוון שירותים המקלים על תהליך רישוי העסק: 

 • ייעוץ וטיפול בכל סוגי רישיונות העסק.
 • בדיקת תיק רישוי ואפשרויות רישוי הנכס לפני או אחרי קנייתו או שכירתו.
 • הכנת תוכנית אדריכלית (גרמושקה) לרישיון עסק, בהתאם לדרישות הרשויות וכל הגורמים המאשרים.
 • טיפול בשינוי בעלות בעסק.
 • טיפול בנושא שימוש חורג.
 • רישוי לכל סוגי העסקים - גנים ואולמות אירועים, מועדוני לילה, מסעדות רישוי ועיכוב צווי סגירה, הריסה והפסקת עבודה.
 • היתרים מיוחדים, כגון: היתרי לילה, כיסאות ושולחנות על מדרכה, קירוי חורף, פרגודים.
 • רשיונות למערכות סולאריות ליצור חשמל ביתי
 • ייצוג בכל הארץ.
 • שירותי בעלי מקצוע מוסמכים.
 • דו"ח יציבות מבנה על ידי קונסטרוקטור מוסמך.
 • דו"ח יועץ בטיחות,תרשים בטיחות לכבוי אש.
 • דו"ח חשמלאי בודק מוסמך.
 • בדיקת מערכות כריזה, ספרינקלרים,גלאים, שלטי חירום.
 • רישיונות שילוט.
 • רישיונות יצרן.
 • תיאום ביקורות וליווי מפקחי המחלקות השונות: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרה, הג"א, תברואה, הנדסה, השירות הווטרינרי, כיבוי אש וכו'.
 • ליווי מקיף עד לקבלת הרישיונות, תוך זירוז ההליכים וצמצום בעלויות.
 • טיפול בבקשות "תקועות",פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות!

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר