קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

מיידע חיוני על רישוי עסק-תרשים זרימה

 
 

 

כיצד משיגים רשיון עסק? ריכזנו עבורכם את המידע בתרשים זרימה ברור

           

רשוי עסקים

משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה במתן ייעוץ וסיוע לעסקים פרטיים ולרשתות בפריסה ארצית במגוון נושאים, כולל תכנון בתי עסק על פי דרישת הרשויות - משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, מחלקת ההנדסה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

הליך קבלת רישיון העסק מהרשויות הינו מורכב ורצוף חוקים ודרישות רבות ברמת התכנון והביצוע וההתאמות הנדרשות לבינוי בפועל. ההליך גורם לבעלי עסק קושי רב בהתמודדות מול הרשויות, בניסיון לעמוד בדרישות הרבות. התהליך מלווה בהשקעת זמן יקר, כסף ולעתים אף הליכים משפטיים לא נעימים, שעלולים אף להסתיים בסגירת העסק, הריסתו, הטלת קנסות כבדים ואף מאסר.

במטרה למנוע את כל הסחבת ועוגמת הנפש, מציע המשרד מגוון שירותים המקלים על תהליך רישוי העסק: 

 • ייעוץ וטיפול בכל סוגי רישיונות העסק.
 • בדיקת תיק רישוי ואפשרויות רישוי הנכס לפני או אחרי קנייתו או שכירתו.
 • הכנת תוכנית אדריכלית (גרמושקה) לרישיון עסק, בהתאם לדרישות הרשויות וכל הגורמים המאשרים.
 • טיפול בשינוי בעלות בעסק.
 • טיפול בנושא שימוש חורג.
 • רישוי לכל סוגי העסקים - גנים ואולמות אירועים, מועדוני לילה, מסעדות רישוי ועיכוב צווי סגירה, הריסה והפסקת עבודה.
 • היתרים מיוחדים, כגון: היתרי לילה, כיסאות ושולחנות על מדרכה, קירוי חורף, פרגודים.
 • רשיונות למערכות סולאריות ליצור חשמל ביתי
 • ייצוג בכל הארץ.
 • שירותי בעלי מקצוע מוסמכים.
 • דו"ח יציבות מבנה על ידי קונסטרוקטור מוסמך.
 • דו"ח יועץ בטיחות,תרשים בטיחות לכבוי אש.
 • דו"ח חשמלאי בודק מוסמך.
 • בדיקת מערכות כריזה, ספרינקלרים,גלאים, שלטי חירום.
 • רישיונות שילוט.
 • רישיונות יצרן.
 • תיאום ביקורות וליווי מפקחי המחלקות השונות: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרה, הג"א, תברואה, הנדסה, השירות הווטרינרי, כיבוי אש וכו'.
 • ליווי מקיף עד לקבלת הרישיונות, תוך זירוז ההליכים וצמצום בעלויות.
 • טיפול בבקשות "תקועות",פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות!

 

 

 

תוכן עניינים

 

1. תמצית. 2

2. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968. 3

2.1 תקנות. 4

3. הליך הרישוי 4

4. המצב ברשויות המקומיות. 7

5. בעיות בהליך הרישוי 8

5.1 בעיות שנובעות מהחוק ומהתקנות. 8

5.2 בעיות ביישום החוק. 9

5.3. בעיות ברשויות המקומיות ובגופים המאשרים.. 10

6. קשיים באכיפה. 11

6.1 העדר כלים מתאימים בחקיקה לשם אכיפת החוק. 11

6.2  העדר אכיפה ברשויות המקומיות. 12

7. אמצעים שהרשות המבצעת נוקטת כדי לשפר את מצב רישוי העסקים בארץ. 12

8. מקורות. 15


1. תמצית

 • חוק רישוי עסקים נחקק ב-1968 במטרה להגן על שלום הציבור ועל בריאותו. במהלך השנים היתוספו לחוק תיקונים ומטרות, ובהם שמירה על איכות הסביבה.[1]
 • התקנות הכלליות ליישום חוק רישוי עסקים תוקנו בשנת 2000, אך בתחום הכבאות עדיין אין תקנות אחידות לרישוי עסקים.

·        נתוני השנים האחרונות מלמדים שכ-30% מהעסקים בארץ, מן העסקים החייבים ברשיון עסק על-פי החוק, פועלים ללא רשיון עסק. שיעור העסקים העובדים ללא רשיון גבוה יחסית בפריפריה ובמגזר הערבי, ונמוך יחסית בערים הגדולות.[2]

·         חוק רישוי עסקים יוצר מלכוד: עסק חייב רשיון כדי לפעול, אולם יש להפעיל את העסק כדי לקבל רשיון. החוק מאפשר לרשויות להציב תנאים חדשים לחידוש רשיון העסק, והן אינן נדרשות להתחשב בזמן ובעלות שיש להשקיע כדי לעמוד בהם. עם השנים נוספו לחוק רישוי עסקים הסדרי חקיקה שיוצרים עומס רב של תנאים שבעל עסק צריך לעמוד בהם כדי לקבל רשיון.[3]

·         בהליך הרישוי עצמו יש גורמים שעשויים להביא לידי עיכוב ממושך, למשל קבלת אישור שנתון באחריותם של שני גורמים שונים. פעמים הדרישות המוצבות כתנאי למתן רשיון מטילות על העסק עומס בלתי נסבל, למשל התקנת מערכת מתזים לכיבוי אש שעולה כסף רב.[4]

·         פעמים מתעכבים הליכי הרישוי בשל טיפול לקוי ברשות המקומית: הרשות אינה מעבירה את הבקשות לרישוי לגורמים המאשרים ואינה טורחת לעקוב אחר בקשות שהליך הטיפול בהן לא הסתיים.[5]

·         בחוק רישוי עסקים לא נקבעו כלי אכיפה מינהליים שיאפשרו לרשויות לסגור עסקים מייד אם הם פועלים ללא רשיון. הרשויות יכולות לאכוף את החוק רק על-ידי פנייה לבית-משפט, אולם הליכים משפטיים עשויים להימשך זמן רב, והדבר מונע אכיפה יעילה. כמו כן, החוק אינו מבחין בין סעיפים ברשיון העסק, וכך אמצעי האכיפה היחיד שהרשויות יכולות להפעיל הוא סגירת עסק, גם אם הוא אינו עומד בתנאי אחד בלבד מתנאי הרשיון.[6]

·         ברשויות המקומיות יש תת-אכיפה בשני תחומים: הן אינן נוקטות פעולות יזומות לאכוף את הוראות חוק רישוי עסקים בתחומן; הן אינן פועלות כאשר הן צריכות ליישם צווי בית-משפט בדבר סגירת עסקים שפועלים ללא רשיון, או ליישם צווי הריסה לעסקים ששוכנים במבנים שלא קיבלו אישור מן הוועדה לתכנון ובנייה.[7]

·         בשנים האחרונות ננקטים ברשות המבצעת צעדים לצמצום מספר העסקים הפועלים ללא רשיון. מן הצעדים אפשר להזכיר את מינוי ועדת-הבר לבחינת נושא רישוי העסקים, הקמת הוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים והמאמץ להשלים את תקנות כיבוי אש לעסקים.

·         מטרת מסמך זה היא לסקור את המצב הקיים בתחום רישוי העסקים בארץ, להציג את הבעיות המרכזיות בתחום ולהצביע על הדרכים השונות שרשויות השלטון נוקטות על-מנת לשפר את המצב.

 

 

2. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968

סעיף 1/א בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: החוק), קובע כי "שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם...".[8]

מטרות החוק הן בין השאר הבטחת שלום הציבור ובטיחות הנמצאים בעסק, שמירה על איכות הסביבה ושמירה על בריאות הציבור. כדי להשיג מטרות אלו החוק מסמיך את משרדי הממשלה לתקן תקנות ולהתנות תנאים למתן רשיון עסק. לדוגמה: עסק שמוכר מזון צריך להבטיח את איכותו ואת טריותו לפי כללים שקובע משרד הבריאות. כל משרד ממשלה מקיים מנגנון בקרה כדי להבטיח שהעסקים שהוא אחראי לפיקוח עליהם יעמדו בתנאי הרשיון.

החוק מאפשר לעסקים לקבל היתר זמני לפרק זמן של שנה עד שיקבלו רשיון קבוע, משום שהליך הרישוי נמשך זמן רב.[9]

הרשות המקומית מוגדרת "רשות הרישוי", והיא מוסמכת על-פי החוק לתת היתר זמני ורשיון עסק. מתן רשיון כפוף לאישור של הרשות הרלוונטית, כלומר, אחד ממשרדי הממשלה שתנאי רשיון העסק נתונים בסמכותו. הרשות או המשרד שנותנים את האישור הם "נותני האישור".[10]

 

 

 

 

 

2.1 תקנות

עד שנת 2000 לא היו תקנות אחידות הקובעות כיצד להוציא רשיון עסק.[11] התקנות תוקנו בשנת 2000 כדי להסדיר את תחום רישוי העסקים, והן קובעות את התנאים שבעל עסק צריך לעמוד בהם כדי לקבל רשיון להפעלתו. התקנות קובעות את תוקף הרשיון של העסק: שנה, שלוש שנים, חמש שנים או לצמיתות. יש לציין כי גם רשיון לצמיתות חייב בעדכון כאשר נעשה שינוי בעסק, ואפשר לבטל רשיון כזה אם נעשים בעסק שינויים שבגינם הוא אינו עומד בתנאי הרשיון.[12] בתי עסק שצריכים אישור של משרד הבריאות מקבלים רשיון לתקופה קצובה. חידוש הרשיון תלוי באישור של פקחי המשרד על סמך תוצאותיהן של הבדיקות התקופתיות שהם עורכים. במשרד לאיכות הסביבה אין תקנות ספציפיות לכל דרישה ודרישה בתנאי הרשיון אלא קווים מנחים, כלומר, מצוין באילו דרישות עסק צריך לעמוד כדי לקבל רשיון. קווים מנחים אלו אחידים בכל הארץ. מותר לחרוג מהם במקרים מיוחדים, על-פי שיקול דעתם של אנשי המקצוע במשרד.[13]

 

3. הליך הרישוי

הליך הרישוי נועד להבטיח עמידה בדרישות שהגורמים המאשרים מציבים לעסק. בעל עסק אינו עומד לבדו מול גורמים אלו, אלא הרשות המקומית, בתפקידה כרשות הרישוי, מתווכת בינו לבינם. לפיכך, הליך הרישוי כולו נעשה באמצעות הרשות המקומית.[14] כמה שלבים בהליך הרישוי:

 1. כל אדם המבקש לפתוח עסק צריך תחילה להגיש לרשות הרישוי (הרשות המקומית) בקשה לרשיון. בעל עסק שמגיש בקשה לרשיון צריך לשלם אגרה ולצרף מסמכים אחדים:[15] 

·      תרשים סביבה שמציג את הגוש והחלקה שבהם העסק שוכן, את החלקות שנמצאות ברדיוס של 500 מטר מהעסק וכן את הדרכים המובילות לעסק.

·      מפה מצבית שבה יצוינו מקומו המדויק של העסק בבניין שבו הוא שוכן, מתקני סילוק האשפה, צנרת הגז, מערכות לכיבוי אש ומקומות חניה.

·      תוכנית עסק, שהיא תוכנית אדריכלית המציגה, בין השאר, את החלוקה הפנימית של הבניין שבו העסק שוכן, את שטח העסק ומערכות סניטציה וביוב.

התקנות מטילות על רשות הרישוי את החובה להעביר את הבקשה לגורמים המאשרים. אם הרשות מחליטה לפסול את בקשת הרשיון על הסף, היא חייבת לנמק את החלטתה בכתב.[16]

 1. הבקשה והמסמכים הנלווים לה נבחנים ברשות הרישוי, והמבקש מקבל אישור כתוב אם בקשתו התקבלה.
 2. הרשות מעבירה את פרטי הבקשה לגורמים המאשרים על-פי סוג עסק. כמו כן, הרשות בודקת את התאמת הבקשה לחוקי התכנון והבנייה באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. הוועדה בודקת את תוכניות המבנה של העסק, וכן בודקת אם הוא תואם את השימוש שמיועד למבנה בתוכנית בניין העיר.

רשות הרישוי רשאית לדחות את הבקשה על הסף ולא להעביר אותה לנותני האישור, אך אם היא עושה כן היא חייבת לנמק את הסירוב בכתב. מכל מקום, הרשות חייבת להחליט להעביר את הבקשה או לדחותה בתוך 45 ימים מיום קבלתה.

 1. הרשות מרכזת את תשובותיהם של כלל הגורמים, ומחליטה אם לאשר את הבקשה או לא. אם היא אינה מאשרת אותה, עליה לנמק את הסירוב בכתב. הרשות גם יכולה להתנות את מתן האישור בביצוע תיקונים בעסק, לפי דרישות הגורמים המאשרים.
 2. הרשיון מונפק.

4. המצב ברשויות המקומיות

האגף לביקורת ברשויות המקומיות פרסם בשנת 2004 דוח על רישוי עסקים ברשויות המקומיות – עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. בדוח מופיעה גם השוואה למצב בשנים 2000 ו-2002. הדוח אינו מסתפק בסקירת המצב הקיים, אלא ממליץ על דרכים לשפרו.

הדוח מציג את הנתונים לשנת 2004 על סמך מידע שהתקבל מהרשויות המקומיות.[18]

נתונים מסכמים

 

שנת 2004

שנת 2002

שנת 2000

מספר העסקים החייבים רישוי

מספר העסקים ללא רשיון

שיעור העסקים ללא רשיון

מספר העסקים החייבים רישוי

מספר העסקים ללא רשיון

שיעור העסקים ללא רשיון

מספר העסקים החייבים רישוי

מספר העסקים ללא רשיון

שיעור העסקים ללא רשיון

סה"כ

113,173

39,144

35%

109,647

33,941

31%

111,926

38,329

34%

 

 

חלוקה לפי סוג הרשות המקומית

סוג הרשות המקומית

מספר  העסקים החייבים רישוי

עסקים שפועלים ללא רשיון

שיעור העסקים הפועלים ללא רשיון בכלל העסקים החייבים רישוי

עיריות

91,385

27,774

30.39%

מועצות מקומיות

10,657

5,300

49.73%

מועצות אזוריות

11,131

6,070

54.53%

סה"כ

113,173

39,144

34.58%

 

 

 

נתונים נוספים:

·         בין השנים 2000 ו-2004 לא ירד שיעור העסקים שפועלים ללא רשיון, ואף היתה עלייה במספרם המוחלט.

·         בשנת 2004 פעלו ב-266 רשויות 39,144 עסקים ללא רשיון, שהם 35% מכלל העסקים הטעונים רישוי.

·         במועצות האזוריות כ-55% מהעסקים פעלו ללא רשיון, במועצות המקומיות – כ-50% ובעיריות – כ-30%.

·         רוב העסקים הפועלים ללא רשיון הם בתחום המזון (כ-38%); אחריהם – בתעשייה (כ-19%) ובמסחר (כ-13%). בתחום השמירה והאבטחה שיעור העסקים הפועלים ללא רשיון הוא הנמוך ביותר – כ-0.4%.

 • הסיבות העיקריות לדחיית בקשה לרשיון הן אי-מתן אישור מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה  (11,264 עסקים, שהם כ-29% מהעסקים הפועלים ללא רשיון) ואי-מתן אישור כיבוי אש (7,631 עסקים, שהם כ-19.5% מהעסקים הפועלים ללא רשיון). סיבה שכיחה נוספת היא אי-מתן אישור ממשרד הבריאות (11% מהעסקים הפועלים ללא רשיון).
 • בתחום המזון, שבו הקבוצה הגדולה ביותר של עסקים שפועלים ללא רשיון, הסיבה הנפוצה להעדר רשיון היא אי-מתן אישור ממשרד הבריאות. מן המשרד נמסר כי "תפקידו של משרד הבריאות אינו לאשר כל בקשה המוגשת אליו, אלא רק אלה של עסקים העומדים בסטנדרטים הנחוצים".[19]

 

5. בעיות בהליך הרישוי

5.1 בעיות שנובעות מהחוק ומהתקנות

 • חוק רישוי עסקים יוצר מלכוד: עסק חייב ברשיון כדי להתחיל לפעול, אולם אי-אפשר לתת רשיון לעסק שאינו פועל. לדוגמה, משרד הבריאות צריך לבדוק את הטיפול במזון כדי לתת לעסק אישור, אולם עסק יחזיק מזון רק כאשר יתחיל לעבוד; בחניון של בית-מלון צריך לבדוק את שיעור הזיהום במשך שבועיים של פעילות כדי לוודא שהוא עומד בתקנים, והפעלת החניון מחייבת את הפעלת בית-המלון.[20] להלכה, אפשר לבקש חוות דעת מקדמית שבה מפורטות הפעולות שיש לעשות כדי לעמוד בתנאי הרשיון.[21] למעשה, הגשת בקשה לחוות דעת מקדמית זהה להגשת בקשה לרשיון עסק, ולכן בעלי עסקים נמנעים מלהגישה. בעיריית תל-אביב למשל התקבלה בחמש השנים האחרונות בקשה אחת כזאת מתוך כ-10,000 בקשות לרישוי עסקים. כדי לפתור את הבעיה רשות הרישוי מאפשרת לעסק להתחיל לפעול לפני שנסתיימו הליכי הרישוי, מתוך הבנה שהם יושלמו בתוך חודשים אחדים.[22]
 • חוק רישוי עסקים קשור בקשר הדוק לחוקי התכנון והבנייה, משום שכל עסק שחייב ברשיון זקוק לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. התוצאה היא שחוק רישוי עסקים משמש מעין שוט לאכיפת חוקי התכנון והבנייה, משום שעסק שאינו עומד בהוראות חוק התכנון והבנייה אינו יכול לקבל רשיון.[23]
 • בתחום כיבוי אש עדיין אין תקנות מסודרות, ובשל כך המדיניות נקבעת על-פי שיקול דעתם של דרגי הביניים. השאלה אם עסק יחויב בהתקנת מערכת גלאים אוטומטיים, למשל, נתונה לשיקול דעתו של מפקד שירותי הכבאות המקומי. גם החלטתו אינה סופית, משום שבעל העסק רשאי לערער עליה בפני נציבות הכבאות הארצית. עקב התמשכות הדיון בערעורים הליכי הרישוי מתעכבים, ועסקים רבים נשארים ללא רשיון.[24]
 • החוק מאפשר לרשויות להציב לעסקים קיימים דרישות חדשות כתנאי לחידוש הרשיון. אפשר להציב דרישות כאלה בפני העסק זמן קצר לפני מועד חידוש הרשיון, וכך אין לו די זמן להיערך לביצוען. לדוגמה, תחנת דלק עשויה להידרש להתקין מערכת לבדיקת זיהומים בקרקע, ובית-מלון עשוי להיות מחויב להתקין מערכת כיבוי אש בארובה.[25]
 • בשנים האחרונות רוכזו בחוק רישוי עסקים כמעט כל החוקים הנוגעים לעסקים. בעקבות זאת, כדי לקבל רשיון צריך לעמוד בתנאים שבעבר לא היו קשורים ישירות לרישוי העסק. התוצאה היא עומס רב של דרישות המוטלות על בעלי העסקים, עומס שהם מתקשים לעמוד בו.[26]

 

5.2 בעיות ביישום החוק

 • כפילות תפקידים בין הגורמים המאשרים. למשל, הן מכבי האש הן משטרת ישראל אחראים לאישור פתחי מילוט.[27] דוגמה אחרת היא עסקים שפולטים חומרים מזהמים בשעת עבודתם. בטיפול בנושא זה יש חפיפה בין משרד התמ"ת למשרד לאיכות הסביבה. גם בתקנות הרישוי של מכונים לטיהור שפכים יש יש נושאים המסורים הן לטיפול המשרד לאיכות הסביבה הן לטיפול משרד הבריאות. כדי לפתור בעיה זו נכתבו דרישות הרישוי של המשרד לאיכות הסביבה עבור המכונים בשיתוף משרד הבריאות.[28]
 • במקרים אחדים יש אי-התאמה בין מדיניות התכנון של הרשות המקומית לבין דרישות הגורמים המאשרים. לדוגמה, רשויות רבות מפנות עסקים כמו דיסקוטקים ומועדוני ריקודים לאזורי תעשייה. הפיכתו של מבנה תעשייה לדיסקוטק מחייבת תשלום "היטל השבחה" לרשויות התכנון והבנייה. היטל השבחה כשהוא לעצמו יקר למדי; שטחם הגדול של דיסקוטקים מוסיף לעלותו, והיא עשויה להגיע ל-200,000 ש"ח. בעלי עסקים רבים נמנעים מלשלם את ההיטל, ולכן רבים מן הדיסקוטקים בארץ פועלים ללא רשיון עסק.[29]

·         בשנים האחרונות, ובעיקר מאז "אסון ורסאי", הגופים המאשרים נוטים להחמיר בדרישותיהם כדי "לכסות את עצמם" אם חלילה יקרה אסון. תקנות רישוי עסקים הן כלליות ולא ספציפיות, וכך הן מאפשרות לגורמים המאשרים להציב דרישות לפי שיקול דעתם כדי שעסק יקבל את אישורם. לעתים עמידה בתקנות הופכת את הפעלת העסק ללא כדאית.[30]

 

5.3. בעיות ברשויות המקומיות ובגופים המאשרים

לפי חוק רישוי עסקים, הרשות המקומית משמשת רשות רישוי,[31]  והיא מתווכת בין בעלי העסקים לבין הגופים המאשרים. לעתים הליכי רישוי מתעכבים בשל פעולה לא תקינה של רשות מקומית מסוימת או בשל עיכוב במתן תשובה מצד הגוף שצריך לאשר סעיף מסוים ברשיון.

 • התיווך של רשות הרישוי בין בעלי העסקים לבין הגורמים המאשרים מסתכם בהעברת בקשות לרישוי מצד בעלי העסקים ובהעברת אישורים או דרישות לשינויים מצד הגורמים המאשרים בחזרה לבעלי העסקים. כל התיקונים שנדרשים בעסק כלשהו כדי לקבל רשיון נעשים בידי בעל העסק, והגורם המאשר בוחן אותם בעצמו.[32] כך בעל העסק צריך לעבוד בו-בזמן מול גורמי אישור רבים.

·         ברשויות מסוימות הליך הרישוי אינו מתנהל כסדרו, וכך בקשות לרשיון עסק אינן מטופלות בזמן ואינן מועברות לגורמים הממשלתיים לשם מתן אישור. בעיה נוספת היא חוסר מידע של הרשות על עסקים הפועלים בתחומה והעדר שיתוף פעולה בין מחלקות ברשות. לדוגמה, לפי דוח מבקר המדינה, באגף לאיכות הסביבה במועצה האזורית מרום הגליל (שאחראי גם לרישוי עסקים) לא היה מידע על 22 עסקים טעוני רישוי שצוינו ברישומי מחלקת הארנונה, וכולם פעלו ללא רשיון.[33]

 • דוח מבקר המדינה שבדק את מצב הרישוי של עסקים רבי קהל בתל-אביב מראה ליקויים במתן תשובות לבקשות לרשיון עסק: נותני האישורים – משטרת ישראל, משרד הבריאות, הרשות העירונית לאיכות הסביבה והמחלקה לכיבוי אש – לא עמדו במועדים שקבעו התקנות למתן תשובה לבקשות לרשיון עסק ולחידוש רשיונות עסק.[34]
 • לפי דוח האגף לביקורת הרשויות המקומיות במשרד הפנים, אין ברשויות המקומיות מנגנון אכיפה נאות של רישוי עסקים. הרשויות אינן מיישמות בצורה מגובשת ואחידה את מדיניות האכיפה ואינן משתמשות בכל האמצעים שנתונים בידיהן ובידי המדינה. כמו כן, עסקים הפועלים ללא רשיון ממשיכים לקבל מהרשות שירותים בסיסיים כמו אספקת מים וחשמל.[35]

 

6. קשיים באכיפה

אכיפת החוק מוטלת על הרשות המקומית. בפועל, החוק אינו נאכף כראוי, ולכן רבים מהעסקים שפועלים ללא רשיון עושים זאת ללא הפרעה זמן ממושך. החוק אינו נאכף מכמה סיבות:

6.1 העדר כלים מתאימים בחקיקה לשם אכיפת החוק

 • כלי האכיפה היחיד שהחוק נותן בידי הרשויות הוא פנייה לבית-משפט. בית-המשפט רשאי להוציא צו סגירה או להטיל קנסות. הליכי השפיטה נמשכים זמן רב – חודשים ואפילו שנים – והקנסות שמוטלים על עסקים שחרגו מהוראות החוק נמוכים מאוד – בדרך כלל סכום הקנס הוא 500 ש"ח. בעיה נוספת היא שהחוק ותקנותיו אינם מבחינים בדקויות, ואין אפשרות לטפל באופן פרטני בסעיפים יחידים בתנאי הרשיון של עסק כלשהו. כך מתעכב מתן הרשיון כולו. למשל, אם תנאי הרשיון מחייבים בעל קיוסק להתקין כיור בעסק, אך הוא מסרב לעשות זאת, הפתרון היחיד שהחוק מציע הוא זימון לבית-משפט.[36]

כדי לפתור בעיה זו הציעה הוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים (הוועדה הוקמה בשנת 1993 כוועדה זמנית, והפכה לוועדה קבועה, בראשה עומד מר יעקב מרקוביץ) לאפשר לרשויות להטיל קנס מינהלי בסכום ניכר על עסקים שאינם עומדים בתנאי הרשיון.

·         בחוק רישוי עסקים אין מנגנון שיפוטי שמאפשר דחייה של צו סגירה. כלומר, אם עסק קיבל צו סגירה שיחול בעוד ארבעה חודשים, ומסיבות שאינן תלויות בבעל העסק הליכי הרישוי נמשכים, אין אפשרות לפנות לבית-המשפט לדחות את מימוש צו הסגירה. לדוגמה, בתל-אביב  יש בית-מרקחת שמבקש היתר לשימוש חורג במבנה. אדם מסוים מתנגד, והדיון בדבר נמשך יותר משנתיים. כל אותו זמן עומד נגד בית-המרקחת צו סגירה, אך החוק אינו מאפשר לדחות את מימוש צו הסגירה אף שברור שאי-מתן האישור אינו תלוי בבעל העסק בלבד.[37]

·         אכיפת זיהום אוויר. המשרד לאיכות הסביבה יכול לאכוף את הנהלים הנוגעים לזיהום האוויר במפעלים רק באמצעות חוק רישוי עסקים. אם הליכי הרישוי של מפעל כלשהו מתעכבים מסיבות אחרות (אי-קבלת אישור מהוועדה לתכנון ובנייה, לדוגמה), אזי גם המשרד לאיכות הסביבה לא יכול לנקוט מול אותו מפעל אמצעי אכיפה. לפיכך, אותו מפעל ימשיך לעבוד ללא רשיון ולזהם את האוויר עד שיסתיימו הליכי הרישוי שלו.[38]

 

6.2  העדר אכיפה ברשויות המקומיות

הדוח האחרון של אגף הפיקוח על הרשויות המקומיות במשרד הפנים מציין כי אין ברשויות מנגנון אכיפה נאות של רישוי עסקים.[39] תמונה דומה עולה מדוחות מבקר המדינה האחרונים שעסקו ברישוי עסקים ברשויות המקומיות. כך למשל הדוחות האחרונים של המבקר על עסקים רבי קהל בתל-אביב ועל רישוי עסקים במועצה האזורית זבולון הצביעו על כמה תופעות חמורות:

תל-אביב

 • ניתנו רשיונות עסק לעסקים שנוהלו במבנים שהוקמו ללא היתר בנייה.
 • ניתנו רשיונות לעסקים אף שלא נמצאו אישורים עדכניים של המחלקה לכיבוי אש.
 • אגף הפיקוח העירוני לא עשה פעולות שיטתיות כדי לאתר עסקים הפועלים ללא רשיון עסק, ועסקים פעלו ללא רשיון אך אגף הפיקוח העירוני לא נקט צעדים נגדם. בעיר פעלו ללא רשיון בשנת 2003 עסקים שמשרתים קהל גדול, למשל: התחנה המרכזית החדשה, מסופי נוסעים, חניונים ובתי-אבות גדולים.
 • לא הופעלו כל האמצעים החוקיים לאכיפת הוראות החוק על עסקים רבי קהל, והעירייה לא הגישה כתבי אישום נגד עסקים אף שידעה שהם פועלים ללא רשיון.
 • צווי סגירה שהוציא בית-המשפט לא נאכפו.[40]

 

המועצה האזורית זבולון

 • ברוב יישובי המועצה פועלים זה שנים בלא רשיון עסק עסקים לגידול בעלי חיים.

המועצה לא אכפה את הוראות צו רישוי עסקים על עסקים אלו, ולרבים מהם לא היה אישור ממשרד החקלאות ומהמשרד לאיכות הסביבה.[41]

 

7. אמצעים שהרשות המבצעת נוקטת כדי לשפר את מצב רישוי העסקים בארץ

הרשות המבצעת נקטה בשנים האחרונות כמה צעדים כדי לשפר את מצב רישוי העסקים בארץ. בין הפעולות שנעשו אפשר לציין את הקמת גופי מעקב וגופים ממליצים, שתפקידם לבחון את הסוגיה ולהציע דרכים לטיפול בה:

 • הוועדה הבין-משרדית. הוועדה הוקמה ב-1993 על-פי כתב מינוי של מנכ"ל משרד הפנים, והכינה דוח המלצות לשינויים ולשיפורים בחוק רישוי עסקים. בעקבות הדוח התקבלה החלטת ממשלה למסד את הוועדה כגורם קבוע. מתפקידי הוועדה:
  1. מעקב אחר יישום חוק רישוי עסקים ודיווח תקופתי לוועדת השרים לענייני פנים ושירותים.
  2. דיון בבעיות רישוי עסקים.
  3. המלצות על חקיקה.
  4. עריכת ביקורים ברשויות המקומיות.

בראש הוועדה עומד מר יעקב מרקוביץ', המשנה למנכ"ל משרד הפנים לשעבר, וחברים בה נציגי משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התמ"ת, משרד החקלאות והמשרד לביטחון פנים, וכן נציג עירייה, נציג מועצה מקומית ונציג מועצה אזורית.[42]

 • האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים. כדי לייעל את הליך רישוי העסקים בארץ שכר האגף את שירותיה של חברת ייעוץ חיצונית. חברת "אידע", שזכתה במכרז שהוציא האגף לצורך זה בודקת את כל הגורמים המעורבים בהליך רישוי עסקים בארץ כדי לקבל תמונה שלמה ולתת המלצות לייעול ההליך. דרך נוספת שנוקטת החברה היא השוואה לנעשה במדינות מערביות אחרות דוגמת אנגליה, קנדה וארה"ב. החברה עתידה להגיש את המלצותיה לקראת יוני 2006.[43]
 • השלמת תקנות כיבוי אש. לפני כשלוש שנים מינתה ועדת המשנה הארצית לתכנון ובנייה ועדת משנה של מומחים במטרה להשלים את תקנות כיבוי האש לעסקים ולשלב אותן בחוק התכנון והבנייה. מטרת התקינה היא ליצור סטנדרטים אחידים למערכות כיבוי אש בעסקים, וכך כל בעל עסק ידע בדיוק מה מתחייב ממנו כדי לשמור על רמת בטיחות אש נאותה. הוועדה כבר השלימה חלק ניכר מעבודתה, אולם פעולתה הופסקה עקב מחסור בתקציב.[44]
 • דוח האגף לביקורת ברשויות המקומיות. הדוח חובר בשנת 2004 באגף לביקורת הרשויות המקומיות במשרד הפנים, והוא הדוח השלישי שהוציא האגף בנושא זה. מהמלצות הדוח:

1.       להפסיק מייד שירותים הניתנים לעסק הפועל ללא רשיון.

2.       להתנות רכישת שירותים של גופים ציבוריים מעסק בכך שלעסק יהיה רשיון בר-תוקף.

3.       לא לחבר עסקים חדשים לשירותים בסיסיים בטרם ניתן להם רשיון.[45]

 

·         ועדת-הבר. את הוועדה מינה שר התמ"ת אהוד אולמרט ב-31 באוקטובר 2005. בראשות הוועדה עומד הממונה על התקציבים במשרד האוצר מר קובי הבר, ועם חבריה נמנים, בין השאר, המנכ"לים של המשרד לאיכות הסביבה, משרד התמ"ת, משרד הפנים ומשרד הבריאות. על הוועדה הוטל לבדוק כמה עניינים, ובהם הצעות וחלופות לפישוט תהליכי רישוי העסקים ולייעולם, ביטול כפילויות בין רשויות השלטון וקביעת זמנים מרביים להשלמת הליכי הרישוי.[46]

בפרק הזמן שחלף מאז הוקמה הוועדה היא הרחיבה את המנדט שניתן לה והחלה לבחון לעומק את כל נושא רישוי העסקים. לשם כך היא משתפת בעבודתה את כל הגופים המפקחים מצד אחד, ואת הפונים הפוטנציאליים לקבלת רשיונות עסק מצד אחר. הוועדה בוחנת את רישוי העסקים הן מהיבט האכיפה והן מההיבט הביורוקרטי במטרה להציע דרכים לפתרון בעיית העסקים שעובדים ללא רשיון ובמטרה לייעל את הליכי הרישוי ולקצר את משכם. הוועדה נתונה באמצע תהליך העבודה, ואין מועד ידוע להגשת מסקנותיה.[47]


8. מקורות

חקיקה

 • חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
 • תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000.

 

מסמכי הכנסת

 • מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עסקים רבי קהל – רישוי, פיקוח ואכיפה: תקציר מתוך דוח מבקר המדינה, כתיבה: משה ברדה, 13 באוגוסט 2003.

 

מסמכים ממשלתיים

 • משרד הפנים, האגף למינהל מוניציפלי, הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות, מהדורה שנייה, אוקטובר 2003.
 • גרנר אשר, חוברת מידע בנושא: רישוי עסקים, משרד הפנים, המינהל לרישוי שירותי חירום ותפקידים מיוחדים, ללא תאריך.
 • משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות, דוח ביקורת מעקב: עסקים הפועלים ללא רשיון עסק בניגוד לחוק לשנת 2004 – מעודכן, תוצאות בדיקה שנערכה ברשויות המקומיות, כולל ממצאים השוואתיים לדוחות שהוגשו ביולי 2000 ובמאי 2002, ירושלים, ספטמבר 2005.
 • מבקר המדינה, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי, באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה, יולי 2003.
 • מבקר המדינה, דוח ביקורת על הרשויות המקומיות 2005, מועצה אזורית מרום הגליל – רישוי עסקים וארנונה כללית.
 • מבקר המדינה, דוח ביקורת על השלטון המקומי, דצמבר 2005.
 • לבקוביץ' דוד, "מבט על חוק רישוי עסקים", רישוי עסקים – ביטאון מקצועי לרישוי עסקים 1, יוני 2002 (משרד הפנים: המינהל לרישוי שירותי חירום ותפקידים מיוחדים).

 

פגישות, שיחות ומכתבים

 • אוזאנה גבי, רכז רישוי עסקים בעיריית חיפה, שיחת טלפון, 12 בפברואר 2006.
 • גרנר אשר, הממונה על רישוי עסקים במשרד הפנים, פגישה, 25 בינואר 2006.
 • הבר קובי, ממונה אגף התקציבים באוצר, שיחת טלפון, 15 בפברואר 2006.
 • כהן מירי, עוזרת בכירה למשנה למנכ"ל משרד הבריאות, מכתב, התקבל ב-20 במרס 2006.
 • משי אלחנן, ראש מחלקת רישוי עסקים בעיריית תל-אביב-יפו, שיחת טלפון, 12 בפברואר 2006.
 • סלע מוטי, ראש אגף רישוי עסקים במשרד לאיכות הסביבה, פגישה, 22 במרס 2006.
 • רחמן עודד, אחראי פרויקט רישוי עסקים מטעם חברת "אידע", שיחת טלפון, 5 בפברואר 2005.
 • תמם חיים, סגן מפקח כבאות ראשי, שיחת טלפון, 13 בפברואר 2006.

 [1] חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

2משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות, דוח ביקורת מעקב – עסקים הפועלים ללא רשיון עסק בניגוד לחוק לשנת 2004, עמ' 14-8.

[3] פרוטוקול מס' 38 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, 16 בספטמבר 2003; אלחנן משי, מנהל מחלקת רישוי עסקים בעיריית תל-אביב, שיחת טלפון, 12 בפברואר 2006.

[4] חיים תמם, סגן מפקח כבאות ראשי, שיחת טלפון, 13 בפברואר 2006.

[5] מבקר המדינה, דוח ביקורת על הרשויות המקומיות 2005, מועצה אזורית מרום הגליל – רישוי עסקים וארנונה כללית, עמ' 652-645, מועצה אזורית זבולון – רישוי עסקים, עמ' 614-695; מבקר המדינה, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה, 2003, עמ' 447-419.

 

[6] מר אלחנן משי, מנהל אגף רישוי עסקים בעיריית תל-אביב יפו, פרוטוקול מס' 38 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, 16 בספטמבר 2003, ע' 10.

[7] מבקר המדינה, דוח ביקורת על הרשויות המקומיות 2005, מועצה אזורית מרום הגליל – רישוי עסקים וארנונה כללית, עמ' 652-645, מועצה אזורית זבולון – רישוי עסקים, עמ' 614-595; מבקר המדינה, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה, 2003, עמ' 447-419.

[8] הסמכות לקבוע איזה עסק חייב ברשיון נתונה בידי שר הפנים. יש עסקים שאינם חייבים ברשיון, למשל חנויות בגדים.

[9] סעיף זה בחוק נועד לפתור את המלכוד, שיוצר החוק, לפיו עסק חייב ברשיון כדי להתחיל לפעול, אך אינו יכול לקבל את הרשיון כל עוד אינו פועל. למעשה, אין בהיתר זמני משום פתרון, מפני שהדרישות לקבלת היתר זמני זהות לדרישות לקבלת רשיון קבוע.

[10] סעיף 6א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

[11] אשר גרנר, הממונה על רישוי עסקים במשרד הפנים, פגישה, 25 בינואר 2006.

[12] תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000. בתוספת הראשונה לתקנות מוצג משך תוקפו של הרשיון שניתן לכל סוג עסק.

[13] מוטי סלע, ראש אגף רישוי עסקים במשרד לאיכות הסביבה, פגישה, 22 במרס 2006.

[14] התמצית של הליך הרישוי מובאת מתוך אשר גרנר, חוברת מידע בנושא: רישוי עסקים, משרד הפנים, המינהל לרישוי שירותי חירום ותפקידים מיוחדים; תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000.

[15] המסמכים צריכים לקבל אישור של בעל מקצוע מוסמך, כלומר מהנדס רישוי או אדריכל רישוי. ראה: תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000, סעיף 1 – הגדרות.

[16] ראה הערה 14 לעיל.

[17] משרד הפנים, האגף למינהל מוניציפלי, הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות, מהדורה שנייה, אוקטובר 2003.

[18] לטענת אשר גרנר הדוח אינו מדויק, משום שהוא נסמך באופן בלעדי על דיווח של הרשויות המקומיות. דיווח זה לא עובר בקרה או פיקוח חיצוניים, ולכן ניתן ללמוד מהדוח על המגמה הכללית, אך אין להסתמך על הפרטים.

[19] מירי כהן, מכתב, התקבל ב-20 במרס 2006.

[20] פרוטוקול מס' 38 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה,  16 בספטמבר 2003, עמ' 13. מר מוטי סלע, ראש אגף רישוי עסקים טען בשיחה עמו (ב-22 במרס 2006) כי אין בעיה לדעת מראש אילו צעדים צריך לנקוט עסק כדי להבטיח עמידה בדרישות הרשיון, לדוגמה: בחניון סגור יש להתקין מערכת אוורור שמתאימה לנפח האוויר שבו (נפח האוויר נגזר מגודל החניון ולא מתנועת המכוניות בו).

[21] חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, סעיף 6ה. האפשרות לבקש חוות דעת מקדמית הוכנסה לחוק בתיקון מס' 15 (תשנ"ח).

[22] אלחנן משי, מנהל מחלקת רישוי עסקים בעיריית תל-אביב, שיחת טלפון, 12 בפברואר 2006.

[23] מוטי סלע, ראש אגף רישוי עסקים במשרד לאיכות הסביבה, פגישה, 22 במרס 2006.

[24] חיים תמם, סגן מפקח כבאות ראשי, שיחת טלפון, 13 בפברואר 2006.

[25] אלחנן משי, מנהל מחלקת רישוי עסקים בעיריית תל-אביב, שיחת טלפון, 12 בפברואר 2006.

[26] פרוטוקול מס' 38 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה,  16 בספטמבר 2003, עמ' 14, 25.

[27] גבי אוזאנה, רכז רישוי עסקים בעיריית חיפה, שיחת טלפון, 12 בפברואר 2006.

[28] מוטי סלע, פגישה, 22 במרס 2006.

[29] פרוטוקול מס' 38 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, 16 בספטמבר 2003, עמ' 14, 15; אלחנן משי, שיחת טלפון, 12 בפברואר 2006; פרוטוקול מס' 38 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, 16 בספטמבר 2003, עמ' 14.

[30] אשר גרנר, הממונה על רישוי עסקים במשרד הפנים, פגישה, 25 בינואר 2006.

[31] ראה הפרק חקיקה במסמך זה.

[32] גבי אוזאנה, רכז רישוי עסקים בעיריית חיפה, שיחת טלפון, 12 בפברואר 2006.

[33] מבקר המדינה, דוח ביקורת על הרשויות המקומיות 2005, מועצה אזורית מרום הגליל – רישוי עסקים וארנונה כללית, עמ' 652-645.

[34] מבקר המדינה, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה, יולי 2003, עמ' 447-419.

[35] משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות, דוח ביקורת מעקב, עמ' 21-2, http://www.moin.gov.il/Apps/pubwebsite/publications.nsf/All/F9BFF4F9A0A1BF86422570520034E105/$FILE/Publications.pdf?OpenElement, תאריך כניסה: 10 בינואר 2006.

[36] שם, עמ' 17, 19, 20.

[37] פרוטוקול מס' 38 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, 16 בספטמבר 2003, עמ' 11.

[38] מוטי סלע, פגישה, 22 במרס 2006.

[39] משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות, דוח ביקורת מעקב.

[40] מבקר המדינה, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה, יולי 2003, עמ' 447-419.

[41] מבקר המדינה, דוח ביקורת על השלטון המקומי, דצמבר 2005, http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=442&id=2&contentid=8231&parentcid=undefined&bctype=8228&sw=800&hw=530, תאריך כניסה: 11 בינואר 2005.

[42] דוד לבקוביץ', "מבט על חוק רישוי עסקים – ריאיון עם מר יעקב מרקוביץ, יו"ר הוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים", רישוי עסקים – ביטאון מקצועי לרישוי עסקים 1, יוני 2002 (משרד הפנים: המינהל לרישוי שירותי חירום ותפקידים מיוחדים), ע' 7.

[43] עודד רחמן, מרכז הפרויקט  מטעם חברת "אידע", שיחת טלפון, 5 בפברואר 2006.

[44] חיים תמם, סגן מפקח כבאות ראשי, שיחת טלפון, 13 בפברואר 2006.

[45] משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות, דוח ביקורת מעקב, עמ' 21-2, http://www.moin.gov.il/Apps/pubwebsite/publications.nsf/All/F9BFF4F9A0A1BF86422570520034E105/$FILE/Publications.pdf?OpenElement, תאריך כניסה: 10 בינואר 2006.

[46] משרד האוצר, דוברות והסברה, הודעה לעיתונות: השר אולמרט מינה ועדה לייעול תהליכי רישוי עסקים, 31 באוקטובר 2005.

[47] קובי הבר, ממונה אגף התקציבים באוצר, שיחת טלפון, 15 בפברואר 2006. לפי כתב המינוי, הוועדה היתה אמורה להגיש את מסקנותיה עד 1 במרס 2006.

 

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר