קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

מחלקת הפיקוח עירית תל אביב

 
 

 

פיקוח על הבנייה
ליווי תהליכי בנייה חדשה ותוספות בנייה חוקיות

המחלקה לפיקוח על הבנייה מבצעת מעקב ופיקוח על ביצוע הבנייה בהתאם להיתרי הבנייה. המחלקה מלווה את תהליכי הבנייה החדשה ותוספות בנייה חוקיות מקבלת היתר הבנייה (טרם תחילת העבודה) ועד מתן אישור לחיבור לתשתיות (כולל חיבור הבניין לחשמל), מתן אישור לאיכלוס (טופס 4) ותעודת גמר לבניין.
בטרם תחילת הבנייה, עליך לפנות למחלקה לפיקוח על הבנייה, על מנת לפתוח תיק פיקוח בנייה חדשה ותוספות בנייה.
במעמד פתיחת התיק יימסרו לך טפסים הדרושים לתהליך הבנייה, כגון:
הודעה בדבר התחלת עבודה, מינוי מהנדס אחראי לביצוע השלד, הודעה על מינוי אחראי לביקורת, מינוי קבלן אחראי לבנייה, טופס אישור לשפיכת פסולת בניין, דיווחים על התקדמות וגמר הבנייה.
יש למלא את הטפסים הללו ולהחזירם למחלקה לפיקוח על הבנייה.
לנוחותך רצ"ב מסמך המרכז את עיקר ההנחיות של מחלקת הפיקוח על הבנייה במינהל ההנדסה של עיריית תל-אביב-יפו.
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למתאמי המידע לפיקוח

הנחיות ותנאים לביצוע בנייה חדשה ותוספות בנייה לאחר הוצאת היתר בנייה

מדור איכות הבנייה - המדור לאיכות הבנייה מופקד על ריכוז של כל האישורים והבדיקות מכל הגורמים השותפים בבנייה, תצהירים וחתימות של אדריכלים, מהנדסים והקבלנים האחראים על הבנייה, אישורים מהמחלקה לכיבוי אש, אישורי אינסטלציה, בדיקת בטונים, ממ"דים/ממ"קים וכו' ובדיקת ביצוע כל תנאיי היתר הבנייה.
לאחר ריכוז כל האישורים הנדרשים, המדור מופקד על מתן אישור טופס 4 - חיבור לתשתיות ואכלוס הבניין ומתן תעודת גמר.

<< חזרה לראש הדף

 

 
בנייה בלתי חוקית, פיצול דירות ושימושים חורגים

בנייה בלתי חוקית, פיצול דירות ושימוש חורג בנכסים, פוגעים באיכות החיים בעיר ומהווים לעיתים מפגע בטיחותי חמור. עיריית תל אביב-יפו עושה מאמצים רבים לאתר עבירות בנייה, פיצול דירות או שימוש בלתי חוקי בנכסים ולטפל בהן.
במקרה בו קיים חשד לבנייה בלתי חוקית, פיצול דירה או שימוש חורג, אנא מלא טופס תלונה ואנו נבדוק את החשדות ובמקרה הצורך ננקוט בדרכי אכיפה שונות.
ניתן להגיש את טופס התלונה בשני אופנים:

 • משלוח טופס בפקס או בדואר: הדפס את הטופס המצורף, מלא אותו בשני העתקים ושלח אותם למחלקה לפיקוח על הבנייה לפי הפרטים המצוינים מטה.
 • מילוי טופס מקוון (הטופס מועבר ישירות למחלקה לפיקוח על הבנייה): תוכל לצרף לטופס קבצי תמונות של המקום.
  אנא הקפד למלא בטופס כתובת למשלוח מכתבים או מספר פקס.
  ניתן לשלוח את טופס הפנייה באופן אנונימי, ללא ציון פרטי המתלונן.

לתשומת ליבך, עפ"י חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב, תשמ"ב - 1982), לא ניתן להעמיד לדין בגין עבירות בנייה שבוצעו בתקופה מעבר לחמש השנים האחרונות.

<< חזרה לראש הדף

 

מחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה בספרי המקרקעין

ניתן לבטל הערת אזהרה בנושא צווי הריסה במקרים הבאים:

 • כאשר הוצא היתר בנייה אשר חופף את נשוא הצו.
 • כאשר נשוא הצו בוצע במלואו (נהרס).
 • כאשר צו ההריסה רשום על כל דיירי הבית המשותף ולמעשה הוא נוגע לאחת או יותר מהדירות, ניתן למחוק את ההערה לדייר/דיירים שאין להם נגיעה בצו המדובר.

במקרים אחרים לא ניתן להמליץ על מחיקת צו הריסה מספרי המקרקעין.

להגשת בקשה למחיקת הערת אזהרה:

 • עליך להגיש בקשה למחלקה לפיקוח על הבנייה. יש לצרף לבקשת המחיקה, נסח טאבו מעודכן.
 • לאחר קבלת המלצתנו לביטול הערת אזהרה, אנא פנה למחלקה הפלילית ברחוב פילון 5, ת"א יפו, על מנת לקבל את המלצתם לביטול.
 • עם קבלת המלצת המחלקה הפלילית, יש לפנות לבית המשפט לעניינים מקומיים ברחוב ויצמן 1, על מנת לקבל את אישורם למחיקת הערת האזהרה ורק לאחר מכן, ניתן לפנות ללשכת רישום המקרקעין ברחוב דרך מנחם בגין 125, ת"א – יפו (קרית הממשלה).

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למתאמי מידע לפיקוח.

<< חזרה לראש הדף

 

מבנים מסוכנים

המדור אחראי לטיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר בהתאם לחוק העזר לתל אביב – יפו (מבנים מסוכנים) התשס"ב – 2001. מתוקף החוק, מהנדס מדור מבנים מסוכנים מופקד על בדיקת מבנה שיש חשד לגבי יציבותו, לקביעת מידת מסוכנות ו/או הריסתו.
לאחר קבלת פנייה בדבר חשד למבנה מסוכן, מבצע המדור את הפעולות הבאות:

 • ביקור מהנדסי העירייה במבנה החשוד כמסוכן לציבור הרחב או לדיירים המתגוררים בו.
 • הכרזת מבנה כמסוכן על פי חוק העזר לת"א – יפו ומשלוח הודעה לבעלים לשם ביצוע תיקונים וחיזוקים בטיחותיים בו, הריסת המבנה או חלקים ממנו, או אטימה של מבנה נטוש שמצבו מהווה סכנה לציבור.
 • עריכת ביקורי מעקב בבניין, על מנת להתעדכן במצבו ולוודא כי העבודות הדרושות על פי הודעת העירייה, אכן בוצעו.
 • אכיפת דרישות העירייה לביצוע תיקונים בטיחותיים בבניין, ע"י נקיטת הליכים משפטיים נגד בעליו.

לבירורים בנושא מבנים מסוכנים או הודעה על חשד לסכנה בטיחותית בבניין, ניתן לפנות למדור מבנים מסוכנים בדרכים הבאות:

 • פניה טלפונית למוקד העירוני (106) / ליחידה לפניות הציבור.
 • פניה בכתב למדור מבנים מסוכנים על פי הטופס המצ"ב.

<< חזרה לראש הדף

 

מדור מבנים מסוכנים
 
כתובת: שדרות בן גוריון 68 , קומה 2 חדר 233
 
טלפון: 03-5217258, 03-5217008, 03-5217042, 03-5217080
 
פקס: 03-7240131
 
מענה טלפוני: בימים א-ה' בין השעות 15:00-08:00
 
קבלת קהל: בתיאום מראש בלבד בימים: א, ב, ג' ו-ה' בין השעות 09:00-08:00 ובימי ג' בין השעות 15:00-13:30
שירותי מידע – קבלת קהל פרונטאלית ומענה טלפוני

ניתן לקבל מענה ומידע בכל נושאי הטיפול של המחלקה – בפנייה פרונטאלית או טלפונית - בתחנה אחת, באמצעות מתאמי מידע לפיקוח.
ניתן לפנות למתאם המידע לפיקוח בנושאים הבאים:

 • הליך התחלת בנייה בשטח לאחר קבלת היתר הבנייה.
 • פתיחת תיק פיקוח בנייה חדשה ותוספות בנייה (לאחר קבלת היתר הבנייה).
 • פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית / שימוש חורג / למבנה מסוכן.
 • בקשה למחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה מספרי המקרקעין.
 • בירור גיל בניין.
 • בירור סטטוס הבניין (העדר צווי הריסה/תביעות וכיו"ב).
 • בירור סטטוס טיפול בפניה, סטטוס טיפול משפטי וכו'.

<< חזרה לראש הדף

 

פיקוח על הבנייה
 
כתובת: שדרות בן גוריון 68 , קומה כניסה חדר 129
 
טלפון: 03-5217009; 03-5217080 שלוחה 3
 
פקס: 03-5217506
 
מענה טלפוני: בימים א'-ה', בשעות 15:00-08:00
 
קבלת קהל: בימים א', ב', ג', ה', בשעות 8:00–9:00 ;ימי ג' בשעות 13:30–15:00 קבלת קהל מהנדסי פיקוח -בתיאום מראש בלבד.
  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר