קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

לשכת תכנון מחוזית תל אביב

 
 

 

 

 

לשכת תכנון מחוז תל אביב 

קלינגר מסייעת בנושאי בקשות להיתרים,התנגדויות ועוד.    לפרטים ניתן לפנות טלפונית: 03-6990132

 
 
     
 
   
לשכת התכנון המחוזית היא הזרוע המקצועית המייעצת לוועדה המחוזית ת"א לקידומן של תכניות בתחום המחוז. מחוז תל אביב משתרע על שטח של 171 קמ"ר ובתחומו קיימים 10 מרחבי תכנון מקומיים של הערים הגדולות במטרופולין.
אייקוןארכיב לשכת התכנון המחוזית
אייקוןצוות לשכת התכנון ואופן יצירת קשר
 
הועדה המחוזית ת"א פועלת מכוח סעיף 7 לחוק התכנון והבנייה. תפקידה לדון בתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ובנושאים תכנוניים עקרוניים וכן להעביר חוות דעתה למועצה הארצית בתכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומחוזיות חלקיות.

מזכירות הועדה ואופן יצירת קשר

גב' רחל דוד
מרכזת הועדה המחוזית
03-7632588
גב' ענת אלשייך
מזכירת מליאת הוועדה המחוזית וועדת משנה א'
03-7632585
אייקוןהרכב הועדה
 

ועדת הערר המחוזית פועלת מכוח סעיף 12 א' לחוק. הועדה דנה בעררים על החלטות של ועדות מקומיות בענייני רישוי בנייה (היתרים, הקלות ושימושים חורגים), תכניות בסמכות הועדה המקומית ותביעות פיצויים (תביעה בגין תכנית פוגעת).
ועדת הערר המחוזית מורכבת מיו"ר שהינו עו"ד המתמחה בתחום התכנון והבניה, שני נציגי ציבור, מהנדס או אדריכל ונציג מתכנן המחוז.  
ניתן לערור לועדת הערר המחוזית בין היתר על דחיית בקשה להיתר בניה או על תנאים שנקבעו למתן ההיתר, על דחיית בקשה להקלה ולשימוש חורגעל דחיית התנגדות להקלה ולשימוש חורגעל דחיית תכנית בסמכות הועדה המקומית או דחיית התנגדות לתכנית כזו. על החלטה של  ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה ניתן להגיש  עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי.

למידע נוסף
ועדת משנה א' פועלת מכוח סעיף 11 ב' לחוק התכנון והבנייה ועדת משנה א' מוסמכת לדון בנושאים כדלקמן:
א. כל מקום שנדרש אישור או הסכמת הועדה המחוזית בהוראות של תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, (להלן – "החוק") ושאינם כרוכים בשמיעת התנגדויות ו/או השגות ו/או עררים.
ב. כל מקום שנדרש אישור או הסכמת הועדה המחוזית או התייעצות עם הועדה המחוזית לפי כל חיקוק, לרבות חקיקת משנה, למעט דבר הפקדתן ו/או אישורן של תכניות כהגדרתן בחוק ולמעט אישור או הסכמה הכרוכים בשמיעת התנגדויות ו/או השגות ו/או עררים.
 

מזכירות הועדה ואופן יצירת קשר

גב' ענת אלשייך
מזכירת מליאת הוועדה המחוזית וועדת משנה א'
03-7632585
גב' יעל פרי
מזכירת ועדת משנה ב' להתנגדויות, ועדת משנה לביוב, ועדת משנה להיתרים ולרישוי
03-7632586
אייקוןהרכב הועדה
 
ועדת משנה ב' להתנגדויות ולעררים פועלת מכוח סעיף 11 לחוק התכנון והבנייה הועדה מוסמכת לדון בשמיעת כל ההתנגדויות והעררים מכל סוג שהוא שבסמכות הועדה המחוזית וכן באישור תכניות למתן תוקף, לרבות לפי סעיף 108(ג) לחוק. 

הרכב הועדה:

1. יו"ר הועדה המחוזית – גב' גילה אורון. מ"מ מר יוסף ברון. 
2. נציג שר המשפטים – עו"ד שרי גרינבאום.
3. חבר מבין הנציגים הקבועים – נציג המשרד לאיכות הסביבה: אדר' נילי יוגב. מ"מ גב' טל בן דב.
4. חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות - מר צבי בר. מ"מ גב' יעל גרמן, מ"מ מר יוסי נשרי.
5. חבר שנבחר ע"י הועדה המחוזית - מתכננת המחוז, אדר' נעמי אנג'ל. מ"מ גב' טלי דותן


מזכירות הועדה ואופן יצירת קשר:

גב' רחל דוד
מרכזת הועדה המחוזית
03-7632588
 גב' יעל פרי
מזכירת ועדת משנה ב' להתנגדויות, ועדת משנה לביוב, ועדת משנה להיתרים ולרישוי
03-7632586

 

 
ועדת משנה לביוב פועלת מכוח סעיף 11 ב' לחוק התכנון והבנייה ועדת משנה לביוב מוסמכת לדון בתכניות לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ובנושאים כנדרש לפי תמ"א 34.

הרכב הועדה

1. יו"ר הועדה המחוזית – גב' גילה אורון. מ"מ מתכננת המחוז - גב' נעמי אנג'ל
2. נציגת שר הבריאות – אינג' ולרי פוהולריס (משמשת גם כיו"ר הועדה המקצועית, לפי תמ"א 34). 
3. נציגת המשרד לאיכות הסביבה - גב' נילי יוגב
4. נציג שר החקלאות - מר רענן אמויאל
5. 
נציג/י הרשות המקומית הרלוונטית בה חלה התכנית. אם התכנית תחול על יותר מרשות אחת – החבר הוא נציג הציבור שבוועדת משנה ב' מר צבי בר, מ"מ מר יוסי נשרי.
 
רשות רישוי פועלת מכוח סעיף 12 לחוק התכנון והבנייה. הרשות מוסמכת לדון בבקשות להיתרים ושימושים חורגים החלים בשטח הגלילי. 

הרכב הועדה:

1. יו"ר הועדה המחוזית – גב' גילה אורון. 
2. מתכננת המחוז – אדר' נעמי אנג'ל.
 
 
  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר