קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

ייצוג מול היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

 
 


 

 
 
 
היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

 

היחידה הארצית לפיקוח על הבניה פועלת לאכיפת חוקי התכנוןוהבניה, בכל אחד מהמחוזות של משרד הפנים.


היחידה, הכפופה ישירות למנכ"ל משרד הפנים, מתאמת את פעילותה עם מוסדות התכנון, הן בדרג מנהל התכנון, והן בוועדות המחוזיות, ומסייעת למוסדות התכנון ולהנהלת המשרד, באופן שוטף, במתן נתונים על בניה בלתי חוקית, בטיפול בתלונות, ובמענה לשאילתות בנושאי בניה בלתי חוקית.


האחריות לאכיפת החוק במדינה מוטלת בראש ובראשונה על כתפי הועדות המקומיות לתכנון ולבניה. מפקחי היחידה הארצית של משרד הפנים, מסייעים לוועדות המקומיות, ביזום פעולות פיקוח, אכיפה וחקירה, וזאת מכח הסמכות המוענקת להם מיו"ר הועדות המחוזיות ומשר הפנים.

 

 
 
מאסר בפועל לבעלי ומפעילי גן אירועים בלתי חוקי - "בין הכרמים" במזכרת בתיה
ביום 30 בנובמבר 2009, ניתן ע"י כב' השופט אהרון גולדס, סגן נשיא בית משפט השלום בפתח-תקווה, גזר דין בתיק תביעה אשר הוגשה על-ידי היחידה הארצית לפיקוח על הבניה/מחוז מרכז, באמצעות תובע בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, בגין הקמת והפעלת גן אירועים בלתי חוקי רחב היקף בשם "בין הכרמים" על קרקע חקלאית מוכרזת במזכרת בתיה וכן בגין אי קיום צווי בית משפט. 

גזר הדין כולל עונש מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים וקנס בסך 75,000 ש"ח לכל נאשם (סה"כ 150,000 ש"ח לשני הנאשמים) ובנוסף קנס בסך 250,000 ש"ח שהוטל על החברה שהפעילה את גן האירועים. 

בגזר הדין מביע השופט בין היתר מורת רוח מהתנהלות הנאשמים ומהליכי הסרק המיותרים כהגדרתו אשר ניהלו בבתי המשפט במטרה "להרוויח ולמשוך זמן" כדי להפעיל את גן האירועים הבלתי חוקי כמה שיותר.
 

 
דיווח על בניה לא חוקית
תופעת הבניה הבלתי חוקית היא תופעה רחבת היקף הפוגעת בסדר הציבורי ובאיכות החיים של האזרחים , כמו גם בקיומו של הליך תכנון בניה מסודר. מבנים הנבנים ללא פיקוח, ללא התאמה לתקני בניה מחייבים, ללא סידורי בטיחות נאותים, מהווים נזק בטיחותי ולעיתים גורמים נזק, ישיר, לאיכות החיים של הפרט והסביבה. 
לפיכך, מוזמן הציבור לגלות ערנות, מעורבות ואכפתיות ולדווח לרשויות האכיפה ( קרי: לרשויות המקומיות, לועדות המקומיות, והמחוזיות (לתיכנון ולבניה) וליחידה הארצית לפיקוח על הבניה, הכל לפי העניין ,על כל מיקרה של חשד לכאורה לביצוע עבירות בניה או שימוש במקרקעין שלא כדין. יצויין כל כל אחת מהרשויות הנ"ל, נידרשת לבדוק כל פנייה כגון אלה שהוזכרו לעיל, להשיב לפונים ולעדכנם בדבר הטיפול שנעשה (אם נידרש).

דיווח על חשד לביצוע עבירה בשלבים המוקדמים של הבניה עשוי למנוע עובדות מוגמרות.
 
 
הפעולות הנדרשות טרם ביצוע עבודות בניה
1.
הרוצה לבצע עבודה או לעשות שימוש במקרקעין - חייב להגיש בקשה ערוכהלפי טופס שפרטיו ונספחיו נקבעו בתקנות.
2.
הבקשה תוגש לרשות הרישוי המקומית וזו תיתן את ההיתר, אם הבקשהערוכה כדין ותואמת לתוכנית ולתקנות החלות על הקרקע.
3.
טרם הגשת הבקשה ניתן לקבל ממהנדס הועדה המקומית לתכנון ובנייהמידע בדבר הפרטים הדרושים לעניין היתר, וזאת ע"י הגשת בקשהשפרטיה קבועים בתקנות.
4.
חובה להיעזר במהנדס או באדריכל לשם הכנת הבקשה להיתר.
 
המפקח - כעובד ציבור לעניין הפרעה לתפקידו
288
המעליב בתנועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד שלבית-דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968,כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו - מאסר ששה חדשים.
288 א
העושה אחת מאלה, דינו  מאסרשנה:
(1)
מפריע ביודעין לעובד הציבור או למי שהוסמך למלא תפקיד של עובדהציבור במילוי תפקידו על פי דין;
(2)
אינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי חיקוק למסור ידיעה או מסמך.
[חוק העונשין]
217
המונע את מי שפועל בשם מוסד תכנון או בתוקף תפקיד שהוטל עליו בדרךאחרת לפי חיקוק מלמלא תפקיד או מלהשתמש בסמכות לפי חוק זה או תקנהעל פיו, דינו - מאסר שנה; הוראה זו אינה גורעת מאחריות פלילית לפי חוקאחר.
[חוק התכנון והבניה]
 

כתובות וטלפונים

קבלת קהל: ניתן לפנות בטלפון או בפקס
כתובת: דרך בגין 125,קומה 13, תל אביב - יפו מיקוד 67012
טלפון: 03-7632611
פקס: 03-7632613
קבלת קהל: ניתן לפנות בטלפון, בדוא''ל ובפקס
כתובת: התקוה 4, קרית הממשלה ,, באר שבע,ת.ד 68 מיקוד 84100
טלפון: 08-6263810 , 08-6263811
פקס: 08-6273020
קבלת קהל: ניתן לפנות בטלפון, בדוא''ל ובפקס
כתובת: שד הפלי"ם 15, חיפה,ת.ד 820 מיקוד 33095
טלפון: 04-8633404
פקס: 04-8633406
קבלת קהל: ניתן לפנות בטלפון, בדוא''ל ובפקס
כתובת: שלומציון 1, ירושלים,ת.ד 1333 מיקוד 91010
טלפון: 02-6290206
פקס: 02-6290264
קבלת קהל: ניתן לפנות בטלפון, בדוא''ל ובפקס
כתובת: שד הרצל 91, רמלה מיקוד 72430
טלפון: 08-9788484, 08-9788485
פקס: 08-9788464
קבלת קהל: ניתן לפנות בטלפון, בדוא''ל ובפקס
כתובת: קרית הממשלה , נצרת עילית,ת.ד 595 מיקוד 17000
טלפון: 04-6508509
פקס: 04-6508545
קבלת קהל: ניתן לפנות בטלפון, בדוא''ל ובפקס
כתובת: דרך בגין 125 קומה 13, תל אביב - יפו מיקוד 67012
טלפון: 03-7632624
פקס: 03-7632625
 
 
 
 
 
גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
 
 
 


 

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר