קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

טפסים שימושיים

 
 

 

 

 

 
הרחב/כווץ נושא : ארנונה כללית ‏(13)
 
ארנונה כללית בקשה להנחה למחזיק שהוא נזקק
ארנונה כללית בקשה לפטור למוסד מתנדב לשנת 2011
ארנונה כללית בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לדירת מגורים (על פי הכנסה ומס נפשות)
ארנונה כללית בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק
ארנונה כללית הצהרה לשנת 2010 - אזרח ותיק
ארנונה כללית הצהרה על משפחה חד הורית
ארנונה כללית טופס בקשה לאישור לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס
ארנונה כללית טופס בקשה לביטול הוראת קבע
ארנונה כללית טופס בקשה להנחה בארנונה כללית
ארנונה כללית טופס בקשה למתן פטור מתשלום ארנונה בגין נכס ריק
ארנונה כללית טופס הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי
ארנונה כללית טופס הצהרה בדבר שינוי המחזיק בנכס
ארנונה כללית טופס הצטרפות לתשלום ארנונה בהוראת קבע בבנק
 
הרחב/כווץ נושא : השרות הוטרינרי ‏(5)
 
השרות הוטרינרי אישור וטרינרי לעיקור כלבים
השרות הוטרינרי בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמך
השרות הוטרינרי בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת
השרות הוטרינרי בקשה לרשיון החזקת כלב
השרות הוטרינרי טופס בקשה לעיקור וסירוס חתולים
 
הרחב/כווץ נושא : חינוך ‏(13)
 
חינוך טופס מקוון - רישום לגני ילדים ומועדוניות
חינוך אישור הורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי
חינוך אישור הורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי
חינוך גני ילדים תכניות לימודים - הרחבה
חינוך טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שרותי חינוך
חינוך טופס טיפול בבקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה
חינוך ערעור על שיבוץ לבית ספר על יסודי
חינוך שאלון הפניית תלמיד גן רגיל או מיוחד לוועדת שילוב או השמה
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתה רגילה לוועדת השמה
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתה רגילה לוועדת שיוב בית ספרית
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בבית ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה
חינוך תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב או השמה לתלמידי יסודי ועל-יסודי
חינוך תוספת לשאלון הפניה לוועדת שילוב או השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה
 
הרחב/כווץ נושא : חניה ‏(8)
 
חניה טופס מקוון - בקשה בנוגע לדוח חניה
חניה טופס מקוון - בקשה לתו חניה
חניה בקשה בנוגע לדוחות חניה (להדפסה)
חניה טופס בקשה לתו חניה אזורי (להדפסה)
חניה בקשה להקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה
חניה טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד (על פי תקנה 3א)
חניה טופס בקשה להישפט
חניה טופס הבקשה לסילוק רכב וגריטתו
 
הרחב/כווץ נושא : מים וביוב ‏(3)
 
מים וביוב טופס הוראת קבע בבנק - תאגיד המים
מים וביוב טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי - תאגיד המים
מים וביוב טופס עדכון פרטי צרכן מים
 
הרחב/כווץ נושא : משאבי אנוש ‏(1)
 
משאבי אנוש טופס פרטי מועמד למשרה פנויה 36020246
 
הרחב/כווץ נושא : קהילה ‏(2)
 
קהילה הגשת מועמדות לבחירות לוועד שכונה
קהילה נוסח אישור רפואי לפעילות בחדר כושר
 
הרחב/כווץ נושא : רישוי עסקים ‏(33)
 
רישוי עסקים בקשה לרשיון עסק או היתר זמני
רישוי עסקים בקשה לשימוש חורג
רישוי עסקים דף מילוי מפרט טכני למערכת סינון
רישוי עסקים דף ריכוז נתונים לתוכנית
רישוי עסקים דפי עזר ונספחים להגשת תוכנית לניהול עסק
רישוי עסקים הנחיות להגשת בקשת שמוש חורג בועדת ערר
רישוי עסקים חוברת לאירועי המוניים ודרישות תקן בטיחות - מאי 2010
רישוי עסקים טופס אישור ביטוח אירועים חד פעמיים
רישוי עסקים טופס ביקורת מובנה על פי התקנות לבריכת שחייה
רישוי עסקים טופס בקורת עצמית לתוכנית ותכנון העסק
רישוי עסקים טופס בקורת עצמית לתוכנית לאירוע חד פעמי
רישוי עסקים טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (כחלק מיריד מזון)
רישוי עסקים טופס בקשה לחוות דעת בדבר רישוי לעסק
רישוי עסקים טופס בקשה לכפל רישיון
רישוי עסקים טופס בקשה לפטור מסידורי נכים
רישוי עסקים טופס הצגת פרגוד חורף
רישוי עסקים טופס הצהרה לשירותים
רישוי עסקים טופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות מבנה
רישוי עסקים טופס הצהרת מהנדס
רישוי עסקים טופס טבלת אישורים - דף מס' 2 בתוכנית
רישוי עסקים טופס ייפוי כוח
רישוי עסקים טופס כתב ערבות
רישוי עסקים טופס לבדיקת כשירותו של מכון כושר
רישוי עסקים טופס לביקור קייטנות עבור משרד הבריאות
רישוי עסקים טופס עזיבה או סגירת העסק
רישוי עסקים טופס פרשה טכנית לבית אוכל
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת בית אוכל
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת חניון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת עסק לממכר מזון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת עסק שאינו מזון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לעסקים של מכון יופי או מספרה
רישוי עסקים טופס רישום פניה לאגף רישוי עסקים
רישוי עסקים טפסים לפתיחת פרגוד חדש בעסק
 
הרחב/כווץ נושא : שונות ‏(15)
 
שונות טופס מקוון - פניה אל היחידה לביטוח וניהול סיכונים
שונות אישור ביטוח לצילום במרחב הציבורי
שונות טופס בקשה לביצוע צילום בעיר
שונות טופס בקשה להנחה בדמי חכירה
שונות טופס בקשה לרשיון כריתה
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס ביאליק לחכמת ישראל
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס ביאליק לספרות יפה
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס טשרניחובסקי
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס מנדלי מוכר ספרים
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס רוקח
שונות טופס הגשת מועמדות ליקיר העיר לשנת 2011
שונות טופס הגשת מועמדות ליקיר תל-אביב-יפו לשנת תשע
שונות טופס העדר פסלות
שונות טופס פנייה אל היחידה לביטוח וניהול סיכונים (להורדה)
שונות כתב התחייבות עבור היתר צילום
 
הרחב/כווץ נושא : שילוט ‏(2)
 
שילוט בקשה להתקנת שלט או מודעה
שילוט תצהיר שילוט
 
הרחב/כווץ נושא : תכנון ובנייה ‏(46)
 
תכנון ובנייה טופס מקוון - בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה
תכנון ובנייה טופס מקוון - הזמנת שומה
תכנון ובנייה טופס מקוון - איתור גוש חלקה
תכנון ובנייה טופס מקוון - זכויות בנייה - מידע מוקדם
תכנון ובנייה אינסטלציה סניטרית
תכנון ובנייה בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים זמני
תכנון ובנייה בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים לעבודת מקרקעין
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה – בניין חדש
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה מעלית – בנייה לפי תכנית 2710
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה על הגג לפי תכנית ג
תכנון ובנייה בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
תכנון ובנייה בקשה להיתר לשימוש חורג
תכנון ובנייה בקשה להנחה מדמי חכירה שוטפים
תכנון ובנייה בקשה לקבלת מידע - הגשה פרונטלית במרכז המידע בלבד
תכנון ובנייה בקשה לקבלת מידע בכתב - דברי הסבר
תכנון ובנייה בקשה לתעודת גמר
תכנון ובנייה התחייבות - תוכנית ע1
תכנון ובנייה התחייבות אישור הגא - גן ילדים
תכנון ובנייה התחייבות לאי פיצול דירה
תכנון ובנייה התחייבות לביצוע שיפוצים
תכנון ובנייה התחייבות להחלפת גג
תכנון ובנייה התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה
תכנון ובנייה התחייבות להתקנת ותחזוקת מתקני חניה
תכנון ובנייה התחייבות לחניה רמת שירות
תכנון ובנייה התחייבות לעובי קירות בניין
תכנון ובנייה התחייבות לפי תכנית ג1
תכנון ובנייה התחייבות לרישום רכוש משותף
תכנון ובנייה התחייבות לרישום שטחים משותפים
תכנון ובנייה התחייבות לתשלום לקרן חניה
תכנון ובנייה טופס בקשה להזמנת שומה
תכנון ובנייה טופס בקשה להקצאת מקרקעין
תכנון ובנייה טופס בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה
תכנון ובנייה טופס בקשה לקבלת מידע
תכנון ובנייה טופס מקוון - פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית
תכנון ובנייה נספח לבקשת פטור מן החובה להתקין מקלט תקינות מקלט או מחסה
תכנון ובנייה פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית או שימוש חורג או מבנה מסוכן
תכנון ובנייה פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית
תכנון ובנייה פנייה למינוי שמאי מכריע
תכנון ובנייה רשימת תיוג לביקורת בבקשה להיתר לעבודה מצומצמת
תכנון ובנייה תצהיר התחייבות להיטל השבחה
תכנון ובנייה תצהיר כנספח לבקשה לניצול זכויות (תמא 38)
תכנון ובנייה תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בנייה (מערכת חדשה)
תכנון ובנייה תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בנייה
תכנון ובנייה תצהיר על עמידות מבנה (תמא 38)
תכנון ובנייה תצהיר של בעלים של נכסים הגובלים בחלקה
תכנון ובנייה תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית-דין לשכירות
 
הרחב/כווץ נושא : תעודת תושב ‏(1)
 
תעודת תושב תצהיר עבור בני זוג ומשפחות (בני זוג)
 
בחר
הרחב/כווץ נושא‏(1)
הרחב/כווץ נושא : ארנונה כללית ‏(13)
הרחב/כווץ נושא : השרות הוטרינרי ‏(5)
הרחב/כווץ נושא : חינוך ‏(13)
הרחב/כווץ נושא : חניה ‏(8)
הרחב/כווץ נושא : מים וביוב ‏(3)
הרחב/כווץ נושא : משאבי אנוש ‏(1)
הרחב/כווץ נושא : קהילה ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : רישוי עסקים ‏(33)
הרחב/כווץ נושא : שונות ‏(15)
הרחב/כווץ נושא : שילוט ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : תכנון ובנייה ‏(46)
הרחב/כווץ נושא : תעודת תושב ‏(1)
הרחב/כווץ נושא : ארנונה כללית ‏(13)
 
ארנונה כללית בקשה להנחה למחזיק שהוא נזקק
ארנונה כללית בקשה לפטור למוסד מתנדב לשנת 2011
ארנונה כללית בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לדירת מגורים (על פי הכנסה ומס נפשות)
ארנונה כללית בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק
ארנונה כללית הצהרה לשנת 2010 - אזרח ותיק
ארנונה כללית הצהרה על משפחה חד הורית
ארנונה כללית טופס בקשה לאישור לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס
ארנונה כללית טופס בקשה לביטול הוראת קבע
ארנונה כללית טופס בקשה להנחה בארנונה כללית
ארנונה כללית טופס בקשה למתן פטור מתשלום ארנונה בגין נכס ריק
ארנונה כללית טופס הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי
ארנונה כללית טופס הצהרה בדבר שינוי המחזיק בנכס
ארנונה כללית טופס הצטרפות לתשלום ארנונה בהוראת קבע בבנק
 
הרחב/כווץ נושא : השרות הוטרינרי ‏(5)
 
השרות הוטרינרי אישור וטרינרי לעיקור כלבים
השרות הוטרינרי בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמך
השרות הוטרינרי בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת
השרות הוטרינרי בקשה לרשיון החזקת כלב
השרות הוטרינרי טופס בקשה לעיקור וסירוס חתולים
 
הרחב/כווץ נושא : חינוך ‏(13)
 
חינוך טופס מקוון - רישום לגני ילדים ומועדוניות
חינוך אישור הורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי
חינוך אישור הורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי
חינוך גני ילדים תכניות לימודים - הרחבה
חינוך טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שרותי חינוך
חינוך טופס טיפול בבקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה
חינוך ערעור על שיבוץ לבית ספר על יסודי
חינוך שאלון הפניית תלמיד גן רגיל או מיוחד לוועדת שילוב או השמה
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתה רגילה לוועדת השמה
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתה רגילה לוועדת שיוב בית ספרית
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בבית ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה
חינוך תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב או השמה לתלמידי יסודי ועל-יסודי
חינוך תוספת לשאלון הפניה לוועדת שילוב או השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה
 
הרחב/כווץ נושא : חניה ‏(8)
 
חניה טופס מקוון - בקשה בנוגע לדוח חניה
חניה טופס מקוון - בקשה לתו חניה
חניה בקשה בנוגע לדוחות חניה (להדפסה)
חניה טופס בקשה לתו חניה אזורי (להדפסה)
חניה בקשה להקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה
חניה טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד (על פי תקנה 3א)
חניה טופס בקשה להישפט
חניה טופס הבקשה לסילוק רכב וגריטתו
 
הרחב/כווץ נושא : מים וביוב ‏(3)
 
מים וביוב טופס הוראת קבע בבנק - תאגיד המים
מים וביוב טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי - תאגיד המים
מים וביוב טופס עדכון פרטי צרכן מים
 
הרחב/כווץ נושא : משאבי אנוש ‏(1)
 
משאבי אנוש טופס פרטי מועמד למשרה פנויה 36020246
 
הרחב/כווץ נושא : קהילה ‏(2)
 
קהילה הגשת מועמדות לבחירות לוועד שכונה
קהילה נוסח אישור רפואי לפעילות בחדר כושר
 
הרחב/כווץ נושא : רישוי עסקים ‏(33)
 
רישוי עסקים בקשה לרשיון עסק או היתר זמני
רישוי עסקים בקשה לשימוש חורג
רישוי עסקים דף מילוי מפרט טכני למערכת סינון
רישוי עסקים דף ריכוז נתונים לתוכנית
רישוי עסקים דפי עזר ונספחים להגשת תוכנית לניהול עסק
רישוי עסקים הנחיות להגשת בקשת שמוש חורג בועדת ערר
רישוי עסקים חוברת לאירועי המוניים ודרישות תקן בטיחות - מאי 2010
רישוי עסקים טופס אישור ביטוח אירועים חד פעמיים
רישוי עסקים טופס ביקורת מובנה על פי התקנות לבריכת שחייה
רישוי עסקים טופס בקורת עצמית לתוכנית ותכנון העסק
רישוי עסקים טופס בקורת עצמית לתוכנית לאירוע חד פעמי
רישוי עסקים טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (כחלק מיריד מזון)
רישוי עסקים טופס בקשה לחוות דעת בדבר רישוי לעסק
רישוי עסקים טופס בקשה לכפל רישיון
רישוי עסקים טופס בקשה לפטור מסידורי נכים
רישוי עסקים טופס הצגת פרגוד חורף
רישוי עסקים טופס הצהרה לשירותים
רישוי עסקים טופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות מבנה
רישוי עסקים טופס הצהרת מהנדס
רישוי עסקים טופס טבלת אישורים - דף מס' 2 בתוכנית
רישוי עסקים טופס ייפוי כוח
רישוי עסקים טופס כתב ערבות
רישוי עסקים טופס לבדיקת כשירותו של מכון כושר
רישוי עסקים טופס לביקור קייטנות עבור משרד הבריאות
רישוי עסקים טופס עזיבה או סגירת העסק
רישוי עסקים טופס פרשה טכנית לבית אוכל
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת בית אוכל
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת חניון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת עסק לממכר מזון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת עסק שאינו מזון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לעסקים של מכון יופי או מספרה
רישוי עסקים טופס רישום פניה לאגף רישוי עסקים
רישוי עסקים טפסים לפתיחת פרגוד חדש בעסק
 
הרחב/כווץ נושא : שונות ‏(15)
 
שונות טופס מקוון - פניה אל היחידה לביטוח וניהול סיכונים
שונות אישור ביטוח לצילום במרחב הציבורי
שונות טופס בקשה לביצוע צילום בעיר
שונות טופס בקשה להנחה בדמי חכירה
שונות טופס בקשה לרשיון כריתה
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס ביאליק לחכמת ישראל
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס ביאליק לספרות יפה
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס טשרניחובסקי
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס מנדלי מוכר ספרים
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס רוקח
שונות טופס הגשת מועמדות ליקיר העיר לשנת 2011
שונות טופס הגשת מועמדות ליקיר תל-אביב-יפו לשנת תשע
שונות טופס העדר פסלות
שונות טופס פנייה אל היחידה לביטוח וניהול סיכונים (להורדה)
שונות כתב התחייבות עבור היתר צילום
 
הרחב/כווץ נושא : שילוט ‏(2)
 
שילוט בקשה להתקנת שלט או מודעה
שילוט תצהיר שילוט
 
הרחב/כווץ נושא : תכנון ובנייה ‏(46)
 
תכנון ובנייה טופס מקוון - בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה
תכנון ובנייה טופס מקוון - הזמנת שומה
תכנון ובנייה טופס מקוון - איתור גוש חלקה
תכנון ובנייה טופס מקוון - זכויות בנייה - מידע מוקדם
תכנון ובנייה אינסטלציה סניטרית
תכנון ובנייה בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים זמני
תכנון ובנייה בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים לעבודת מקרקעין
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה – בניין חדש
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה מעלית – בנייה לפי תכנית 2710
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה על הגג לפי תכנית ג
תכנון ובנייה בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
תכנון ובנייה בקשה להיתר לשימוש חורג
תכנון ובנייה בקשה להנחה מדמי חכירה שוטפים
תכנון ובנייה בקשה לקבלת מידע - הגשה פרונטלית במרכז המידע בלבד
תכנון ובנייה בקשה לקבלת מידע בכתב - דברי הסבר
תכנון ובנייה בקשה לתעודת גמר
תכנון ובנייה התחייבות - תוכנית ע1
תכנון ובנייה התחייבות אישור הגא - גן ילדים
תכנון ובנייה התחייבות לאי פיצול דירה
תכנון ובנייה התחייבות לביצוע שיפוצים
תכנון ובנייה התחייבות להחלפת גג
תכנון ובנייה התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה
תכנון ובנייה התחייבות להתקנת ותחזוקת מתקני חניה
תכנון ובנייה התחייבות לחניה רמת שירות
תכנון ובנייה התחייבות לעובי קירות בניין
תכנון ובנייה התחייבות לפי תכנית ג1
תכנון ובנייה התחייבות לרישום רכוש משותף
תכנון ובנייה התחייבות לרישום שטחים משותפים
תכנון ובנייה התחייבות לתשלום לקרן חניה
תכנון ובנייה טופס בקשה להזמנת שומה
תכנון ובנייה טופס בקשה להקצאת מקרקעין
תכנון ובנייה טופס בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה
תכנון ובנייה טופס בקשה לקבלת מידע
תכנון ובנייה טופס מקוון - פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית
תכנון ובנייה נספח לבקשת פטור מן החובה להתקין מקלט תקינות מקלט או מחסה
תכנון ובנייה פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית או שימוש חורג או מבנה מסוכן
תכנון ובנייה פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית
תכנון ובנייה פנייה למינוי שמאי מכריע
תכנון ובנייה רשימת תיוג לביקורת בבקשה להיתר לעבודה מצומצמת
תכנון ובנייה תצהיר התחייבות להיטל השבחה
תכנון ובנייה תצהיר כנספח לבקשה לניצול זכויות (תמא 38)
תכנון ובנייה תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בנייה (מערכת חדשה)
תכנון ובנייה תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בנייה
תכנון ובנייה תצהיר על עמידות מבנה (תמא 38)
תכנון ובנייה תצהיר של בעלים של נכסים הגובלים בחלקה
תכנון ובנייה תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית-דין לשכירות
 
הרחב/כווץ נושא : תעודת תושב ‏(1)
 
תעודת תושב תצהיר עבור בני זוג ומשפחות (בני זוג)
 
בחר
הרחב/כווץ נושא‏(1)
הרחב/כווץ נושא : ארנונה כללית ‏(13)
הרחב/כווץ נושא : השרות הוטרינרי ‏(5)
הרחב/כווץ נושא : חינוך ‏(13)
הרחב/כווץ נושא : חניה ‏(8)
הרחב/כווץ נושא : מים וביוב ‏(3)
הרחב/כווץ נושא : משאבי אנוש ‏(1)
הרחב/כווץ נושא : קהילה ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : רישוי עסקים ‏(33)
הרחב/כווץ נושא : שונות ‏(15)
הרחב/כווץ נושא : שילוט ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : תכנון ובנייה ‏(46)
הרחב/כווץ נושא : תעודת תושב ‏(1)
הרחב/כווץ נושא : ארנונה כללית ‏(13)
 
ארנונה כללית בקשה להנחה למחזיק שהוא נזקק
ארנונה כללית בקשה לפטור למוסד מתנדב לשנת 2011
ארנונה כללית בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לדירת מגורים (על פי הכנסה ומס נפשות)
ארנונה כללית בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק
ארנונה כללית הצהרה לשנת 2010 - אזרח ותיק
ארנונה כללית הצהרה על משפחה חד הורית
ארנונה כללית טופס בקשה לאישור לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס
ארנונה כללית טופס בקשה לביטול הוראת קבע
ארנונה כללית טופס בקשה להנחה בארנונה כללית
ארנונה כללית טופס בקשה למתן פטור מתשלום ארנונה בגין נכס ריק
ארנונה כללית טופס הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי
ארנונה כללית טופס הצהרה בדבר שינוי המחזיק בנכס
ארנונה כללית טופס הצטרפות לתשלום ארנונה בהוראת קבע בבנק
 
הרחב/כווץ נושא : השרות הוטרינרי ‏(5)
 
השרות הוטרינרי אישור וטרינרי לעיקור כלבים
השרות הוטרינרי בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמך
השרות הוטרינרי בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת
השרות הוטרינרי בקשה לרשיון החזקת כלב
השרות הוטרינרי טופס בקשה לעיקור וסירוס חתולים
 
הרחב/כווץ נושא : חינוך ‏(13)
 
חינוך טופס מקוון - רישום לגני ילדים ומועדוניות
חינוך אישור הורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי
חינוך אישור הורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי
חינוך גני ילדים תכניות לימודים - הרחבה
חינוך טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שרותי חינוך
חינוך טופס טיפול בבקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה
חינוך ערעור על שיבוץ לבית ספר על יסודי
חינוך שאלון הפניית תלמיד גן רגיל או מיוחד לוועדת שילוב או השמה
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתה רגילה לוועדת השמה
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתה רגילה לוועדת שיוב בית ספרית
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בבית ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה
חינוך תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב או השמה לתלמידי יסודי ועל-יסודי
חינוך תוספת לשאלון הפניה לוועדת שילוב או השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה
 
הרחב/כווץ נושא : חניה ‏(8)
 
חניה טופס מקוון - בקשה בנוגע לדוח חניה
חניה טופס מקוון - בקשה לתו חניה
חניה בקשה בנוגע לדוחות חניה (להדפסה)
חניה טופס בקשה לתו חניה אזורי (להדפסה)
חניה בקשה להקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה
חניה טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד (על פי תקנה 3א)
חניה טופס בקשה להישפט
חניה טופס הבקשה לסילוק רכב וגריטתו
 
הרחב/כווץ נושא : מים וביוב ‏(3)
 
מים וביוב טופס הוראת קבע בבנק - תאגיד המים
מים וביוב טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי - תאגיד המים
מים וביוב טופס עדכון פרטי צרכן מים
 
הרחב/כווץ נושא : משאבי אנוש ‏(1)
 
משאבי אנוש טופס פרטי מועמד למשרה פנויה 36020246
 
הרחב/כווץ נושא : קהילה ‏(2)
 
קהילה הגשת מועמדות לבחירות לוועד שכונה
קהילה נוסח אישור רפואי לפעילות בחדר כושר
 
הרחב/כווץ נושא : רישוי עסקים ‏(33)
 
רישוי עסקים בקשה לרשיון עסק או היתר זמני
רישוי עסקים בקשה לשימוש חורג
רישוי עסקים דף מילוי מפרט טכני למערכת סינון
רישוי עסקים דף ריכוז נתונים לתוכנית
רישוי עסקים דפי עזר ונספחים להגשת תוכנית לניהול עסק
רישוי עסקים הנחיות להגשת בקשת שמוש חורג בועדת ערר
רישוי עסקים חוברת לאירועי המוניים ודרישות תקן בטיחות - מאי 2010
רישוי עסקים טופס אישור ביטוח אירועים חד פעמיים
רישוי עסקים טופס ביקורת מובנה על פי התקנות לבריכת שחייה
רישוי עסקים טופס בקורת עצמית לתוכנית ותכנון העסק
רישוי עסקים טופס בקורת עצמית לתוכנית לאירוע חד פעמי
רישוי עסקים טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (כחלק מיריד מזון)
רישוי עסקים טופס בקשה לחוות דעת בדבר רישוי לעסק
רישוי עסקים טופס בקשה לכפל רישיון
רישוי עסקים טופס בקשה לפטור מסידורי נכים
רישוי עסקים טופס הצגת פרגוד חורף
רישוי עסקים טופס הצהרה לשירותים
רישוי עסקים טופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות מבנה
רישוי עסקים טופס הצהרת מהנדס
רישוי עסקים טופס טבלת אישורים - דף מס' 2 בתוכנית
רישוי עסקים טופס ייפוי כוח
רישוי עסקים טופס כתב ערבות
רישוי עסקים טופס לבדיקת כשירותו של מכון כושר
רישוי עסקים טופס לביקור קייטנות עבור משרד הבריאות
רישוי עסקים טופס עזיבה או סגירת העסק
רישוי עסקים טופס פרשה טכנית לבית אוכל
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת בית אוכל
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת חניון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת עסק לממכר מזון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת עסק שאינו מזון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לעסקים של מכון יופי או מספרה
רישוי עסקים טופס רישום פניה לאגף רישוי עסקים
רישוי עסקים טפסים לפתיחת פרגוד חדש בעסק
 
הרחב/כווץ נושא : שונות ‏(15)
 
שונות טופס מקוון - פניה אל היחידה לביטוח וניהול סיכונים
שונות אישור ביטוח לצילום במרחב הציבורי
שונות טופס בקשה לביצוע צילום בעיר
שונות טופס בקשה להנחה בדמי חכירה
שונות טופס בקשה לרשיון כריתה
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס ביאליק לחכמת ישראל
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס ביאליק לספרות יפה
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס טשרניחובסקי
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס מנדלי מוכר ספרים
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס רוקח
שונות טופס הגשת מועמדות ליקיר העיר לשנת 2011
שונות טופס הגשת מועמדות ליקיר תל-אביב-יפו לשנת תשע
שונות טופס העדר פסלות
שונות טופס פנייה אל היחידה לביטוח וניהול סיכונים (להורדה)
שונות כתב התחייבות עבור היתר צילום
 
הרחב/כווץ נושא : שילוט ‏(2)
 
שילוט בקשה להתקנת שלט או מודעה
שילוט תצהיר שילוט
 
הרחב/כווץ נושא : תכנון ובנייה ‏(46)
 
תכנון ובנייה טופס מקוון - בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה
תכנון ובנייה טופס מקוון - הזמנת שומה
תכנון ובנייה טופס מקוון - איתור גוש חלקה
תכנון ובנייה טופס מקוון - זכויות בנייה - מידע מוקדם
תכנון ובנייה אינסטלציה סניטרית
תכנון ובנייה בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים זמני
תכנון ובנייה בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים לעבודת מקרקעין
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה – בניין חדש
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה מעלית – בנייה לפי תכנית 2710
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה על הגג לפי תכנית ג
תכנון ובנייה בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
תכנון ובנייה בקשה להיתר לשימוש חורג
תכנון ובנייה בקשה להנחה מדמי חכירה שוטפים
תכנון ובנייה בקשה לקבלת מידע - הגשה פרונטלית במרכז המידע בלבד
תכנון ובנייה בקשה לקבלת מידע בכתב - דברי הסבר
תכנון ובנייה בקשה לתעודת גמר
תכנון ובנייה התחייבות - תוכנית ע1
תכנון ובנייה התחייבות אישור הגא - גן ילדים
תכנון ובנייה התחייבות לאי פיצול דירה
תכנון ובנייה התחייבות לביצוע שיפוצים
תכנון ובנייה התחייבות להחלפת גג
תכנון ובנייה התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה
תכנון ובנייה התחייבות להתקנת ותחזוקת מתקני חניה
תכנון ובנייה התחייבות לחניה רמת שירות
תכנון ובנייה התחייבות לעובי קירות בניין
תכנון ובנייה התחייבות לפי תכנית ג1
תכנון ובנייה התחייבות לרישום רכוש משותף
תכנון ובנייה התחייבות לרישום שטחים משותפים
תכנון ובנייה התחייבות לתשלום לקרן חניה
תכנון ובנייה טופס בקשה להזמנת שומה
תכנון ובנייה טופס בקשה להקצאת מקרקעין
תכנון ובנייה טופס בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה
תכנון ובנייה טופס בקשה לקבלת מידע
תכנון ובנייה טופס מקוון - פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית
תכנון ובנייה נספח לבקשת פטור מן החובה להתקין מקלט תקינות מקלט או מחסה
תכנון ובנייה פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית או שימוש חורג או מבנה מסוכן
תכנון ובנייה פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית
תכנון ובנייה פנייה למינוי שמאי מכריע
תכנון ובנייה רשימת תיוג לביקורת בבקשה להיתר לעבודה מצומצמת
תכנון ובנייה תצהיר התחייבות להיטל השבחה
תכנון ובנייה תצהיר כנספח לבקשה לניצול זכויות (תמא 38)
תכנון ובנייה תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בנייה (מערכת חדשה)
תכנון ובנייה תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בנייה
תכנון ובנייה תצהיר על עמידות מבנה (תמא 38)
תכנון ובנייה תצהיר של בעלים של נכסים הגובלים בחלקה
תכנון ובנייה תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית-דין לשכירות
 
הרחב/כווץ נושא : תעודת תושב ‏(1)
 
תעודת תושב תצהיר עבור בני זוג ומשפחות (בני זוג)
 
בחר
הרחב/כווץ נושא‏(1)
הרחב/כווץ נושא : ארנונה כללית ‏(13)
הרחב/כווץ נושא : השרות הוטרינרי ‏(5)
הרחב/כווץ נושא : חינוך ‏(13)
הרחב/כווץ נושא : חניה ‏(8)
הרחב/כווץ נושא : מים וביוב ‏(3)
הרחב/כווץ נושא : משאבי אנוש ‏(1)
הרחב/כווץ נושא : קהילה ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : רישוי עסקים ‏(33)
הרחב/כווץ נושא : שונות ‏(15)
הרחב/כווץ נושא : שילוט ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : תכנון ובנייה ‏(46)
הרחב/כווץ נושא : תעודת תושב ‏(1)
הרחב/כווץ נושא : ארנונה כללית ‏(13)
 
ארנונה כללית בקשה להנחה למחזיק שהוא נזקק
ארנונה כללית בקשה לפטור למוסד מתנדב לשנת 2011
ארנונה כללית בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לדירת מגורים (על פי הכנסה ומס נפשות)
ארנונה כללית בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק
ארנונה כללית הצהרה לשנת 2010 - אזרח ותיק
ארנונה כללית הצהרה על משפחה חד הורית
ארנונה כללית טופס בקשה לאישור לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס
ארנונה כללית טופס בקשה לביטול הוראת קבע
ארנונה כללית טופס בקשה להנחה בארנונה כללית
ארנונה כללית טופס בקשה למתן פטור מתשלום ארנונה בגין נכס ריק
ארנונה כללית טופס הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי
ארנונה כללית טופס הצהרה בדבר שינוי המחזיק בנכס
ארנונה כללית טופס הצטרפות לתשלום ארנונה בהוראת קבע בבנק
 
הרחב/כווץ נושא : השרות הוטרינרי ‏(5)
 
השרות הוטרינרי אישור וטרינרי לעיקור כלבים
השרות הוטרינרי בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמך
השרות הוטרינרי בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת
השרות הוטרינרי בקשה לרשיון החזקת כלב
השרות הוטרינרי טופס בקשה לעיקור וסירוס חתולים
 
הרחב/כווץ נושא : חינוך ‏(13)
 
חינוך טופס מקוון - רישום לגני ילדים ומועדוניות
חינוך אישור הורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי
חינוך אישור הורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי
חינוך גני ילדים תכניות לימודים - הרחבה
חינוך טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שרותי חינוך
חינוך טופס טיפול בבקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה
חינוך ערעור על שיבוץ לבית ספר על יסודי
חינוך שאלון הפניית תלמיד גן רגיל או מיוחד לוועדת שילוב או השמה
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתה רגילה לוועדת השמה
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתה רגילה לוועדת שיוב בית ספרית
חינוך שאלון הפניית תלמיד כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בבית ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה
חינוך תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב או השמה לתלמידי יסודי ועל-יסודי
חינוך תוספת לשאלון הפניה לוועדת שילוב או השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה
 
הרחב/כווץ נושא : חניה ‏(8)
 
חניה טופס מקוון - בקשה בנוגע לדוח חניה
חניה טופס מקוון - בקשה לתו חניה
חניה בקשה בנוגע לדוחות חניה (להדפסה)
חניה טופס בקשה לתו חניה אזורי (להדפסה)
חניה בקשה להקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה
חניה טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד (על פי תקנה 3א)
חניה טופס בקשה להישפט
חניה טופס הבקשה לסילוק רכב וגריטתו
 
הרחב/כווץ נושא : מים וביוב ‏(3)
 
מים וביוב טופס הוראת קבע בבנק - תאגיד המים
מים וביוב טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי - תאגיד המים
מים וביוב טופס עדכון פרטי צרכן מים
 
הרחב/כווץ נושא : משאבי אנוש ‏(1)
 
משאבי אנוש טופס פרטי מועמד למשרה פנויה 36020246
 
הרחב/כווץ נושא : קהילה ‏(2)
 
קהילה הגשת מועמדות לבחירות לוועד שכונה
קהילה נוסח אישור רפואי לפעילות בחדר כושר
 
הרחב/כווץ נושא : רישוי עסקים ‏(33)
 
רישוי עסקים בקשה לרשיון עסק או היתר זמני
רישוי עסקים בקשה לשימוש חורג
רישוי עסקים דף מילוי מפרט טכני למערכת סינון
רישוי עסקים דף ריכוז נתונים לתוכנית
רישוי עסקים דפי עזר ונספחים להגשת תוכנית לניהול עסק
רישוי עסקים הנחיות להגשת בקשת שמוש חורג בועדת ערר
רישוי עסקים חוברת לאירועי המוניים ודרישות תקן בטיחות - מאי 2010
רישוי עסקים טופס אישור ביטוח אירועים חד פעמיים
רישוי עסקים טופס ביקורת מובנה על פי התקנות לבריכת שחייה
רישוי עסקים טופס בקורת עצמית לתוכנית ותכנון העסק
רישוי עסקים טופס בקורת עצמית לתוכנית לאירוע חד פעמי
רישוי עסקים טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (כחלק מיריד מזון)
רישוי עסקים טופס בקשה לחוות דעת בדבר רישוי לעסק
רישוי עסקים טופס בקשה לכפל רישיון
רישוי עסקים טופס בקשה לפטור מסידורי נכים
רישוי עסקים טופס הצגת פרגוד חורף
רישוי עסקים טופס הצהרה לשירותים
רישוי עסקים טופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות מבנה
רישוי עסקים טופס הצהרת מהנדס
רישוי עסקים טופס טבלת אישורים - דף מס' 2 בתוכנית
רישוי עסקים טופס ייפוי כוח
רישוי עסקים טופס כתב ערבות
רישוי עסקים טופס לבדיקת כשירותו של מכון כושר
רישוי עסקים טופס לביקור קייטנות עבור משרד הבריאות
רישוי עסקים טופס עזיבה או סגירת העסק
רישוי עסקים טופס פרשה טכנית לבית אוכל
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת בית אוכל
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת חניון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת עסק לממכר מזון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לבדיקת עסק שאינו מזון
רישוי עסקים טופס צ'ק ליסט לעסקים של מכון יופי או מספרה
רישוי עסקים טופס רישום פניה לאגף רישוי עסקים
רישוי עסקים טפסים לפתיחת פרגוד חדש בעסק
 
הרחב/כווץ נושא : שונות ‏(15)
 
שונות טופס מקוון - פניה אל היחידה לביטוח וניהול סיכונים
שונות אישור ביטוח לצילום במרחב הציבורי
שונות טופס בקשה לביצוע צילום בעיר
שונות טופס בקשה להנחה בדמי חכירה
שונות טופס בקשה לרשיון כריתה
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס ביאליק לחכמת ישראל
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס ביאליק לספרות יפה
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס טשרניחובסקי
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס מנדלי מוכר ספרים
שונות טופס הגשת מועמדות - פרס רוקח
שונות טופס הגשת מועמדות ליקיר העיר לשנת 2011
שונות טופס הגשת מועמדות ליקיר תל-אביב-יפו לשנת תשע
שונות טופס העדר פסלות
שונות טופס פנייה אל היחידה לביטוח וניהול סיכונים (להורדה)
שונות כתב התחייבות עבור היתר צילום
 
הרחב/כווץ נושא : שילוט ‏(2)
 
שילוט בקשה להתקנת שלט או מודעה
שילוט תצהיר שילוט
 
הרחב/כווץ נושא : תכנון ובנייה ‏(46)
 
תכנון ובנייה טופס מקוון - בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה
תכנון ובנייה טופס מקוון - הזמנת שומה
תכנון ובנייה טופס מקוון - איתור גוש חלקה
תכנון ובנייה טופס מקוון - זכויות בנייה - מידע מוקדם
תכנון ובנייה אינסטלציה סניטרית
תכנון ובנייה בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים זמני
תכנון ובנייה בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים לעבודת מקרקעין
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה – בניין חדש
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה מעלית – בנייה לפי תכנית 2710
תכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה על הגג לפי תכנית ג
תכנון ובנייה בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
תכנון ובנייה בקשה להיתר לשימוש חורג
תכנון ובנייה בקשה להנחה מדמי חכירה שוטפים
תכנון ובנייה בקשה לקבלת מידע - הגשה פרונטלית במרכז המידע בלבד
תכנון ובנייה בקשה לקבלת מידע בכתב - דברי הסבר
תכנון ובנייה בקשה לתעודת גמר
תכנון ובנייה התחייבות - תוכנית ע1
תכנון ובנייה התחייבות אישור הגא - גן ילדים
תכנון ובנייה התחייבות לאי פיצול דירה
תכנון ובנייה התחייבות לביצוע שיפוצים
תכנון ובנייה התחייבות להחלפת גג
תכנון ובנייה התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה
תכנון ובנייה התחייבות להתקנת ותחזוקת מתקני חניה
תכנון ובנייה התחייבות לחניה רמת שירות
תכנון ובנייה התחייבות לעובי קירות בניין
תכנון ובנייה התחייבות לפי תכנית ג1
תכנון ובנייה התחייבות לרישום רכוש משותף
תכנון ובנייה התחייבות לרישום שטחים משותפים
תכנון ובנייה התחייבות לתשלום לקרן חניה
תכנון ובנייה טופס בקשה להזמנת שומה
תכנון ובנייה טופס בקשה להקצאת מקרקעין
תכנון ובנייה טופס בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה
תכנון ובנייה טופס בקשה לקבלת מידע
תכנון ובנייה טופס מקוון - פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית
תכנון ובנייה נספח לבקשת פטור מן החובה להתקין מקלט תקינות מקלט או מחסה
תכנון ובנייה פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית או שימוש חורג או מבנה מסוכן
תכנון ובנייה פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית
תכנון ובנייה פנייה למינוי שמאי מכריע
תכנון ובנייה רשימת תיוג לביקורת בבקשה להיתר לעבודה מצומצמת
תכנון ובנייה תצהיר התחייבות להיטל השבחה
תכנון ובנייה תצהיר כנספח לבקשה לניצול זכויות (תמא 38)
תכנון ובנייה תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בנייה (מערכת חדשה)
תכנון ובנייה תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בנייה
תכנון ובנייה תצהיר על עמידות מבנה (תמא 38)
תכנון ובנייה תצהיר של בעלים של נכסים הגובלים בחלקה
תכנון ובנייה תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית-דין לשכירות
 
הרחב/כווץ נושא : תעודת תושב ‏(1)
 
תעודת תושב תצהיר עבור בני זוג ומשפחות (בני זוג)
 
בחר
הרחב/כווץ נושא‏(1)
הרחב/כווץ נושא : ארנונה כללית ‏(13)
הרחב/כווץ נושא : השרות הוטרינרי ‏(5)
הרחב/כווץ נושא : חינוך ‏(13)
הרחב/כווץ נושא : חניה ‏(8)
הרחב/כווץ נושא : מים וביוב ‏(3)
הרחב/כווץ נושא : משאבי אנוש ‏(1)
הרחב/כווץ נושא : קהילה ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : רישוי עסקים ‏(33)
הרחב/כווץ נושא : שונות ‏(15)
הרחב/כווץ נושא : שילוט ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : תכנון ובנייה ‏(46)
הרחב/כווץ נושא : תעודת תושב ‏(1)

 

 

       
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     

 קלינגר רישוי עסקים,שימוש חורג והתרי בנייה  בכל הארץ            0523-888813                              03-6990132

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר