קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

התרי בניה ביהוד נווה מונסון

 
 

 

 

קלינגר מלווה את HP , אינדיגו ופרויקטיים רבים אחרים  ביהוד נווה מונסון.

לנוחיותכם מידע כללי על מערכת הרישוי:

מדור רישוי ובניה
 
המדור מטפל במתן מידע תכנוני למתכננים לצורך הגשת בקשות להיתר בנייה, תכניות מפורטות ,ותשרטי חלוקה.
המדור מטפל בעיקר בכל הבקשות להיתרי בנייה, כולל קליטת הבקשה, בדיקת הבקשה בהתאם לזכויות הבנייה שחלות על המגרש, וכן מעקב אחר מילוי התנאים שנקבעים בוועדה.
המדור מטפל בכל התהליך עד לאישור התכנית עד להוצאת ההיתר.
המחלקה מנווטת את הבקשות לועדות המתאימות ובהליכים המתאימים הקבועים בחוק, כולל הקלות ושימושים חורגים.

המדור בודק תכניות בנין עיר ,הן בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובניה יהוד מונוסון והן בסמכות הועדה המחוזית לתכנון ובניה.
כמו כן מטפל המדור בתכניות בינוי ותשריטים לאיחוד וחלוקה ,תכניות לצורכי רישום.

המדור מטפל בענייני היטלי השבחה ,כולל הוצאות שומות.
 
תחומי פעילות המדור:
  • מסירת מידע תכנוני למתכננים,שמאים,ולאזרחים בכתב (דף מידע) וכן בעל פה
  • בדיקת בקשות עד להוצאת היתר בניה
  • בדיקת תכניות בנין עיר ולווי התכנית עד לאישורה
  • בדיקה ואישור תשרטי חלוקה לצורכי רישום
  • בדיקה ואישור של תשריטים בין היתר מפות מצביות
  • הכנת ועדות התכנון (ועדת משנה ורשות רישוי)
  • הכנת שומות להיטל השבחה
  • מתן אישורים לטאבו
  • הפקת אגרות והיטלים
  • תאום בנושא תכנון עיר בין יזמים
 
שקיפות:

פרטי הבקשה מוקלדים במחשב, ומתקיים מעקב ממוחשב אחר כל תחנה בהליך הוצאת ההיתר, כולל הערות מקצועיות של גורמים בעירייה, החלטות ועדה ניתן להתעדכן על מצב הבקשה באתר זה.
 
קבלת קהל:

בימים א', ד' - 03:80   בתיאום מראש 
ביום ב': 03:81 - 00:61   בתיאום מראש
 

טלפונים:


מדריך טלפונים ומועדי קבלת קהל 
 

______________________________________________________________________
 
לשכת מהנדסת העיר
שם תאור תפקיד טלפון קבלת קהל
מוניקה זר ציון   מנהלת האגף ומהנדסת העיר  1221935-30  בתיאום מראש
אתי כהן   מזכירת האגף  1221935-30   
 
 
רישוי בנייה
שם תאור תפקיד טלפון קבלת קהל
חנה נגר   מזכירת הועדה, אחראית על תחום רישוי בניה  9621935-30  א' ד'  00:21-03:80 
ב'        03:81-00:61 
          בתיאום מראש
ציפי אבנר   אחראית מידע תכנוני  2821935-30  א' ד'  00:21-03:80 
ב'        03:81-00:61 
          בתיאום מראש
 
 
מערכות מידע גיאוגרפי
שם תאור תפקיד טלפון קבלת קהל
תמר נגר   אחראית על תחום SIG ותכנון ארוך טווח  1521935-30  בתיאום מראש
 
 
פיקוח על הבנייה
שם תאור תפקיד טלפון קבלת קהל
עודד צברי   מפקח בניה   7721935-30  א' ד'  00:21-03:80 
ב'     03:81-00:61
נפתלי קליין   מפקח בניה   1421935-30  א' ד'  00:21-03:80 
ב'     03:81-00:61
 
 
תחבורה
שם תאור תפקיד טלפון קבלת קהל
חבצלת שפיר   מנהלת מדור תחבורה  1821935-30  בתיאום מראש
 
 
הנדסה
שם תאור תפקיד טלפון קבלת קהל
אסתר תריף   אחראית על תחום בינוי ופיתוח שטחי ציבור  3121935-30  בתיאום מראש
 
 
מים וביוב
שם תאור תפקיד טלפון קבלת קהל
ודים קושניר   מנהל מחלקת מים ביוב וניקוז  0121935-30  בתיאום מראש
 
 
רישוי עסקים ותרבות הדיור
שם תאור תפקיד טלפון קבלת קהל
שוש ברוך   מנהלת מחלקת רישוי עסקים  6021935-30 
2808452-250
בתיאום מראש
מיכל כהן   רכזת בתים משותפים  3921935-30  בתיאום מראש
 
 
נכסים
שם תאור תפקיד טלפון קבלת קהל
דורית בן יעקב   אחראית על נכסים וביטוחים  9821935-30  בתיאום מראש
 
 
חנה נגר: 9621935-30
ציפי אבנר: 2821935-30

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר