קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

בטאוני רישוי עסקים

 
 
בטאוני רישוי עסקים 
 
 
     

גיליון זה משקף את הפעילות המתנהלת במהלך השנה האחרונה בתחום רישוי העסקים . בנוסף לכתבה בנושא הרפורמה , אנו מביאים גם הצצהעל העשייה בשטח הרישוי  הפעם , זו המתבצעת באגף הרישוי בחולון . בנוסף למאמר העוסק ברפורמה המתוכננות

בתחום התכנון והבניה , מכיל הגיליון גם ראיון עם מפקח מחוז תל -אביב במשרד הבריאות , וכן עדכונים של תקנות וצווים חדשים בתחום רישויהעסקים .

אייקוןבטאון רישוי עסקים יולי 2011
 

קוראים נכבדים ,

 

אנו מתכבדים להגיש לכם את גיליון מספר 9 של הביטאון המקצועי לרישוי עסקים ושלטון מקומי .

ביטאון זה יוצא לאור בסימן של סוף הקיץ ושנה חדשה הבאה עלינו לטובה .

 

הקיץ החולף אופיין בפעילות המונית לכל הגילאים שחייבה התייחסות מיוחדת להבטחת ביטחונם , בטיחותם ובריאותם של רבים כל כך , ולכןבחרנו להכניס לביטאון שני מאמרים מרכזיים בתחומי הקייטנות ובריכות השחייה , על מנת שישמשו כעוגן להערכות מוקדמת ככל שניתן לקיץהבא .

אייקוןביטאון רישוי עסקים - גיליון 9
אייקוןנספח לחוברת -טופס ביקורת ופיקוח באתר בריכת שחייה
למידע נוסף
אני מתכבד להגיש לכם את גיליון מס' 8 של ביטאון רישוי עסקים.

שקדנו רבות על מנת להוציא לאור גיליון זה, והוא רואה אור למרות הקשיים הרבים העומדים בפנינו,
בהבטים הכלכליים וחוסר כח האדם שאיתם אנו מתמודדים כיום.

בביטאון מספר כתבות מרכזיות ביניהן: עבודת הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים, בתל אביב מקדמים את
רעיון ONE STOP SHOPE , במקרים מסויימים יש מקום להקל בנושא רישוי עסקים, "מהפכת הצעירים"
בעיריית באר שבע מגיעה לאגף לרישוי עסקים, הרפורמה ברישוי עסקים תסייע ליזמים לעמוד בדרישות
גורמי האכיפה, מימשל זמין מציג מערכת מידע לרישוי עסקים, איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט ברשויות
המקומיות ובמועצות האזורית ורישוי עסקים בואנקובר קנדה.
 
אייקוןבטאון רישוי עסקים - 8
למידע נוסף
קוראים נכבדים,
אנו שמחים להגיש לכם גיליון נוסף של ביטאון מקצועי לרישוי עסקים,המהווה כלי נוסף במערך ההתמקצעות של הגורמים העוסקים בתחום
החשוב של רישוי עסקים.

בביטאון מספר כתבות מרכזיות וביניהן: כתבה בנושא הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים, המצביעה על עיקרי ההמלצות של הוועדה הבינמשרדית
לרפורמה ועל מה שנעשה ליישום ההמלצות, כולל הסוגיות המרכזיות שהועלו בכנס ארצי לרישוי עסקים שדן ביישום הרפורמה. סוגיות והמלצות
שהועלו בדיוני הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים בשנת 2008 , המהווים תשתית מקצועית רבת ערך מעצם ההשתתפות הפעילה של נציגי
משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, שהם בעלי ניסיון רב ואחראים על המדיניות והפיקוח של תחום רישוי העסקים בישראל. כתבה נוספת
בנושא תוצאות בדיקה שנערכה ב 253- רשויות המקומיות בשנת 2006 לגבי עסקים הפועלים ללא רישיון עסק בניגוד לחוק, המסכמת את
הסיבות העיקריות להעדר רישיון עסק וממצאים השוואתיים לדוחות משנים קודמות.
 
אייקוןבטאון רישוי עסקים - 7
למידע נוסף
קוראים נכבדים,
אנו שמחים להגיש לכם את גיליון מספר 6 של הביטאון המקצועי לרישוי עסקים, ככלי נוסף המסייע למערך ההתמקצעות של הגורמים העוסקים בתחום רישוי עסקים.

בביטאון זה שני מאמרים מרכזיים. הראשון הוא תמצית דו"ח ועדה בינמשרדית לבחינת רישוי עסקים בישראל שממשלת ישראל אימצה. חשיבות יישום דו"ח זה רבה על מנת לפשט ולייעל את הליך רישוי העסקים בישראל תוך מיתון החסמים הביורוקרטים הקיימים. המאמר השני הוא מאמר המתאר פיקוח עירוני רב-תחומי, שרשויות מקומיות רבות מגלות בו עניין כתוצאה מהתייעלות של רשויות הפועלות בכוון זה. במאמר דוגמה לניהול רב-תחומי בעיריית הרצליה הפועלת עפ"י עיקרון זה באמצעות מבנה ארגוני של ניהול לפי רובעים.
 
אייקוןבטאון רישוי עסקים - 6
למידע נוסף

קוראים נכבדים,
אנו שמחים להגיש לכם את גיליון מספר 5 של הביטאון המקצועי לרישוי עסקים, בידיעה ברורה שהוא מסייע רבות להתמקצעות של כל הגורמים העוסקים בתחום
החשוב של רישוי עסקים.
ביטאון זה מפרסם שני מאמרים מרכזיים במגמה לשפר ולקדם את איכות מצוינות המגזר הציבורי בכלל והרשויות המקומיות בפרט. 
מר יצחק בלק, המשנה למנכ"ל משרד הפנים וראש המינהל לשלטון מקומי, מתאר פרויקט ייחודי שאותו מוביל משרד הפנים לקביעת "מדדי ביצוע" שיאפשרו לכל רשות מקומית לשקף את פעילותה באופן אובייקטיבי ולסייע למשרד הפנים להעריך נכונה - בראייה מערכתית - את מצבה והישגיה. הגב' מיכל גולדשטיין, מנהלת האגף למינהל מוניציפאלי במינהל וכן פותחת צוהר EFQM - לשלטון מקומי, מצביעה על חשיבות מודל המצוינות של העבודה החשובה של מערכת המפעמים הארצית.

אייקוןבטאון רישוי עסקים - 5
למידע נוסף
   


 

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר