קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

אישורי עיריה לרישום בטאבו

 
 
אישורים לטאבו 
טאבו 

מהו אישור לרשם המקרקעין ומה תוקפו החוקי?
אישור זה הינו אישור המעיד על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, מים, ביוב, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח) לאחר קבלת האישור תוכל לפנות לרשם המקרקעין להמשך הליך העברת הזכויות בנכס.

על-פי סעיף 324 לפקודת העיריות, העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה לרשם המקרקעין, ולפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, ביחס לנכס שולמו במלואם. 

תוקף האישור הינו 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס לתקופה זו.

 
הגשת הבקשה 

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול אגף הגבייה- מוקד טאבו והחזרים, באמצעות הגשת בקשה בכתב (פקס, דואר, עמדת הגשת מסמכים במרכז השירות - ראה פרטי קשר המופיעים מטה). 
קבלת האישור כרוכה בתשלום אגרה בגובה 93.8 ש"ח (נכון לאוקטובר 2011).
הטיפול בבקשה אורך כ- 10 ימי עבודה.
 
שים לב! יש הבדל בין הגשת בקשה לפני ביצוע עסקת מכר או לאחריה.

במקרה של נכסים בהם יש חשש לחריגות בניה ,פיצול דירות,היתל השבחה, כדאי לפנות לקלינגר לקבלת ייעוץ וטיפול בבקשה!

הגשת בקשה לפני ביצוע עסקת מכר (טרם חתימה על חוזה):
יש למלא טופס בקשה לאישור לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס, לרשום על גבי הטופס לצורך בירור בלבד של חובות בעל הנכס ביחס לנכס, ולצרף את המסמכים הנדרשים:

 1. צילום נסח רישום (טאבו) עדכני מרשם המקרקעין או אישור זכויות מחברה משכנת (אם הנכס אינו רשום בטאבו).
 2. צילום תעודת זהות או דרכון של מגיש הבקשה ושל בעל הנכס.
 3. יפוי כוח של בעל הנכס (אם אינך בעל הנכס).
 4. מספר חשבון לקוח (ארנונה) - נדרש למלא בטופס הבקשה.

הגשת בקשה לאחר ביצוע עסקת מכר (לאחר חתימה על חוזה): 
יש למלא טופס בקשה לאישור לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס ולצרף לו את המסמכים הנדרשים:

 1. צילום נסח רישום (טאבו) עדכני מרשם המקרקעין או אישור זכויות מחברה משכנת (אם הנכס אינו רשום בטאבו).
 2. צילום תעודת זהות או דרכון של מגיש הבקשה ושל בעל הנכס.
 3. מספר חשבון לקוח (ארנונה) ותאריך מסירת הנכס (החזקה) – נדרש למלא בטופס הבקשה
 4. מסמכים נוספים על פי סוג העסקה (ראה טבלה)

שים לב! סוג העסקה מחייב צירוף מסמכים נוספים לבקשה.
ראה סוג עסקה רלוונטי, וצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם:

סוג עסקה מסמכים נדרשים
עסקת מכר
חוזה מכר (עותק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה)
העברה ללא תמורה
תצהירים של  העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל (מאומתים בידי עו"ד)
מכתב נלווה המציין אם לבצע חילופי מחזיקים בחשבון הארנונה (העברת חשבון הארנונה על שם המקבל) או להשאיר את מספר חשבון הלקוח על שם המעביר.
חכירה / הארכת חכירה
צילום חוזה חכירה או שטר חכירה
העברה מנאמן לנהנה
הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה או תצהירים
פירוק חברה
צו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפרק
תדפיס מרשות התאגידים
רישום / תיקון בתים משותפים
צו רישום / תיקון בתים משותפים

שים לב! יש למלא את טופס הבקשה בקפידה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח, שני מספרי טלפון ליצירת קשר, ומספר חשבון לקוח (ארנונה).

 
קבלת תשובה לגבי מצב חובות ותשלום 
 

קבלת תשובה לגבי מצב החובות הקיימים בנכס
לאחר הגשת הבקשה תפתח פנייה לבירור חובות ביחידות השונות.
לאחר כ-10 ימי עבודה יימסר עדכון טלפוני אודות מצב החובות, וכן ישלח בדואר מכתב המפרט את החובות הקיימים בנכס. 
שים לב! תשלום האגרה יתבצע טלפונית עם קבלת העדכון  או באמצעות שובר שישלח בדואר.

קיבלתי מכתב פירוט חובות- מה עלי לעשות כעת?
על מנת להיות זכאי לאישור לטאבו עליך לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לך.
פירוט החובות מתקבל ע"י היחידות השונות, והסדרת החוב מתבצעת מולם:

 • אם התקבלו שוברים בצירוף למכתב, ניתן לשלמם מיידית.
 • אם לא התקבל שובר אך מצוין כי יש חוב, עליך לפנות ליחידה האחראית, להמשך טיפול או קבלת שובר.
 • אם נדרש בירור נוסף, עליך לפנות ליחידה האחראית להמשך טיפול.

שים לב! יש לשמור את כל אישורי התשלום ולהעבירם באופן מרוכז למוקד טאבו והחזרים (פרטים למטה)

פירוט היחידות, אופן קבלת שוברים, אופן התשלום ואמצעי קשר

יחידה אחראית אופן קבלת מידע על החוב והנפקת שוברים אופן התשלום אמצעי קשר קישור
ארנונה ומים המידע יימסר טלפונית, וכן באמצעות מכתב אליו יצורפו שוברים לתשלום
תשלום בכרטיס אשראי (עד סכום של 2,000 ש"ח) ניתן לשלם במוקד הטלפוני או במרכז השירות העירוני  ותשלום במזומן באמצעות שובר (מעל 2,000 ₪) ניתן לשלם בדואר/ בבנק
03-5218666 (שלוחה 1)  
חינוך המידע יימסר טלפונית, וכן באמצעות מכתב אליו יצורפו שוברים לתשלום
תשלום טלפוני בכרטיס אשראי, או תשלום באמצעות שובר (דואר, בנק)
03-5218666 (שלוחה 6)  
שילוט ופרסום
המידע יימסר טלפונית, וכן באמצעות מכתב אליו יצורפו שוברים לתשלום
תשלום טלפוני בכרטיס אשראי, או תשלום באמצעות שובר (דואר, בנק)
03-5218666 (שלוחה 5)  
אגרות ודמי שירותים (שיקים חוזרים וגביות שונות)
המידע יימסר טלפונית, וכן באמצעות מכתב אליו יצורפו שוברים לתשלום
תשלום טלפוני בכרטיס אשראי, או תשלום באמצעות שובר (דואר, בנק)
03-5218666 (שלוחה 8)  
היטלי פיתוח
המידע באמצעות מכתב. לבירור או קבלת שובר יש לפנות ליחידה
תשלום בכרטיס אשראי, מזומן או שיק בנקאי בקופת מינהל הנדסה. שיק בנקאי או מזומן בדואר
03-5217083 היטלי פיתוח
היטל השבחה
המידע יימסר באמצעות מכתב, אם קיימת חבות בהיטל השבחה נדרשת הזמנת שומה. יש לפנות ליחידה.
לאחר קבלת שומה, תשלום שובר מקורי בהגעה לקופת מינהל הנדסה בלבד
03-5217080
03-5217151 (שלוחה 1)
היטל השבחה
 

שים לב! אין אפשרות לפריסת תשלומים בהסדרת חובות לצורך קבלת אישור לטאבו.

 

 
קבלת האישור והארכת תוקפו 
 

לאחר הצגת אישורי תשלום לכל השוברים, יינתן האישור לרשם המקרקעין, איתו תוכל להמשיך את תהליך העברת הזכויות מול רשם המקרקעין. 
תוקף האישור הינו 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס לתקופה זו.

שים לב! ניתן לקבל העתק אישור לרשם המקרקעין בתשלום 46.9 (נכון לאוקטובר 2011)

מה עלי לעשות כדי להאריך את תוקף האישור?
ניתן להאריך את תוקף האישור ב-6 חודשים ולא יותר משנה ממועד האישור המקורי. 
להארכת תוקף האישור יש למלא שוב טופס בקשה ולציין את מספר הבקשה המקורי. האישור המחודש ימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד ליום תוקף האישור. 
הארכת תוקף האישור כרוכה בתשלום אגרה בגובה 46.9 (נכון לאוקטובר 2011)

האגף לגביית ארנונה ואגרת מים – מוקד טאבו והחזרים
 
כתובת:  אבן גבירול 69
 
טלפון: 03-5218666
 
פקס: 03-5216008
 
מענה טלפוני:  ימים א'-ד', בשעות 18:00-8:00, יום ה', בשעות 15:00-08:00
 
קבלת קהל:  מרכז השירות העירוני, אבן גבירול 69, במוקד המהיר להגשת מסמכים בלבד: ימים א'-ד', בשעות 18:00-8:00, יום ה', בשעות 15:00-08:00
  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר